Jeugdherinneringen van Jan Hoen (heemkunde 2005)

Grafrede voor Jan Arnold van de Weijer...(door Jo Bronneberg) Op 8 juni 1955 heeft burgemeester Schoffelen van Bingelrade een grafrede uitgesproken op het kerkhof van Bingelrade bij de begrafenis van de beer Jan Arnold van de Weijer, oud-lid van de gemeenteraad van die plaats "Alvorens het lichaam van de dierbare overledene aan de schoot der aarde toe te vertrouwen, zij het mij vergund aan deze geopende groeve, als voorzitter van de Raad waarvan de dierbare overledene deel uitmaakte, een enkel woord ten afscheid te mogen spreken”. Een drietal maanden geleden woonde de overledene nog een vergadering bij en niemand onzer heeft toen vermoed, dat dit de laatste maal zou zijn, dat hij aan de beraadslagingen voor het gemeentebelang zou deelnemen. De heer van de Weijer was een zeer gezien persoon en door zijn vriendelijke omgang had hij zich vele vrienden verworven, getuige wel zijn verkiezing tot lid van de gemeenteraad. Familiegraf op het kerkhof te Bingelrade. De kerk die daarbij lag, is afgebroken. De gemeentebelangen diende hij oprecht en strikt eerlijk. Wij betreuren zijn heengaan ten zeerste en de vrijgekomen plaats in de Raad zal weer worden aangevuld, doch di opengevallen plaats in zijn huisgezin is niet meer aan te vullen. Naar onze berekening is de heer van de Weijer te vroeg heengegaan. In de besluiten van de Raad kunnen wij doel en strekking waamemen, doch het raadsbesluit van Onze Lieve Heer is ondoorgrondelijk en wij zullen daarbij moeten berusten. Wij betuigen aan U, mevrouw Vaide Weijer, uw kinderen en familie, oprechte deelneming bij het afsterven van uw zorg voile echtgenoot en dierbare vader. Moge U van Onze Lieve Heer de sterkte bekomen om dit zware offer met berusting te kunnen dragen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwNw==