Koningszilver voormalige schutterij St-Lambertus (heemkunde 2003)

Het Koningszilver der voormalige Schutterij St.-Lambertus Bingelrade Elke schutterij bezit het zogenaamde Koningszilver, oftewel 'de Voeëgel'; zo ook de voormalige schutterij St.-Lambertus van Bingelrade. Met het konings– zilver wordt bedoeld, een verzameling zilveren gedenkplaten, die onderling aan elkaar zijn verbonden door kettingen. De Limburgse benaming 'de Voeëgel' duidt onder meer op de zilveren vogel, de 'duif, die ook aan de reeks gedenk– platen is bevestigd. De andere betekenis van 'de Voeëgel' wijst er op dat elk jaar in het dorp het zogenaamde Koningsschieten wordt gehouden, ieder lid van de schutterij mag dan om de beurt op een houten vogel schieten, die hoog op een stang is beves– tigd. Diegene, die het laatste stukje van deze houten vogel afschiet, mag zich dan voor een heel jaar koning noemen. Men zegt dan ook'.. . hae haed de Voeëgel aafgesjaote .. .'Vandaar dat de koning in bijvoorbeeld optochten vol trots, de zilveren vogel in de hand voor zijn borst houdt, als teken dat het hem gelukt is. Als een koning drie maal achterelkaar de vogel afschiet, mag hij zich keizer noemen. Hij raakt die eretitel kwijt op het moment dat een ander weer drie maal achterelkaar raak heeft geschoten. Dat is een hele prestatie en er zijn dan ook maar enkele keizerplaten te vinden bij de meeste schutterijen. Het Koningsschieten werd te Bingelrade gehouden in 'de Koabik', op de plaats die op oude landkaarten staat aangegeven als 'op de Vogelsroed' (roed(de)=stang). Dat is de plaats van het huidige St.-Lambertusplein. Zoals in het huishoudelijk reglement van 1890 staat beschreven, vind het Koningsschieten plaats op zondag voor Pinksteren. '...De nieuwe koning ont– vangt 9 gulden, geeft een plaat en lh ton bier; een keizer het dubbele. Zijne plaat moet ten minste 6 gulden kosten; de broeders betalen dan dubbele inlage, de helft voor den keizer, die zelfvrij van inlaag is. Een tweede keizer verdrijft den eersten (Art. 13).. .'Volgens het boek 'Beknopte historie over vier Limburgen, van H.J.I I. Janssen uit 1982' bestond de schutterij reeds voor de Franse tijd, getuige een zilveren gedenkplaat uit 1779. Deze oude plaat is echter verdwenen. De oudste plaat anno nu, dateert uit 1819. 43

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwNw==