Menu
Menu

terug naar Os Bengelder vreuger pagina

 

BINGELRADE, 10 APRIL 1889

 

SIRE!

HET GEMEENTEBESTUUR VAN BINGELRADE, PROVINCIE LIMBURG, NEEMT DE EERBIEDIGE VRIJHEID AAN UWE MAJESTEIT VERLOF TE VRAGEN OM TE MOGEN GEBRUIKEN EEN GEMEENTEWAPEN EN ZEGEL VOLGENS HET HIER BIJGAAND MODEL.
DE GEMEENTE BINGELRADE BEHOORDE OORSPRONKELIJK, VOOR HET CIVIELE EN HET GERECHTELIJKE, TOT DE SCHEPENBANK 0IRSBEEK EN IS MET HAAR VEREENIGD GEBLEVEN TOT IN 1796, TIJDSTIP WAAROP DOOR DE FRANSE REPUBLIKEINEN, UIT DE PAROCHIE BINGELRADE DE TEGENWOORDIGE GEMEENTE WERD SAMENGESTELD.

ALS ONAFHANKELIJKE PAROCHIE WAS BINGELRADE IN 1268 REEDS BEKEND.
HARE KERK IS TOEGEWIJD AAN DE H. LAMBERTUS, BISSCHOP VAN MAASTRICHT, MAAR IN HET CIVIELE HEEFT ZIJ DE LOTGEVALLEN GEHAD VAN HET NABURIGE 0IRSBEEK.
ZO WERD ZIJ IN 1557 MET DIT DORP ALS HEERLIJKHEID VERPAND EN IN 1610 ALS DUSDANIG VERKOCHT AAN DE GRAFELIJKE FAMILIE HUYN VAN AMSTENRADE.
HET ONTSTAAN ONZER BURGERLIJKE GEMEENTE UIT DE PAROCHIE EN HET AANDENKEN AAN DE EERSTE HEEREN DEZER PLAATS, ZOU HET GEMEENTEBESTUUR GAARNE IN HET NIEUWE WAPEN VOLGENDERWIJS ZIEN VOORGESTELD:

GEDEELD,
RECHTS IN KEEL EEN SLANGENKRUIS VAN ZILVER MET EEN HARTSCHILD VAN ZILVER,
BELADEN MET DRIE KOEKEN VAN GEEL,
GEPLAATST TWEE EN EEN (HUYN VAN AMSTENRADE),
LINKS IN AZUUR, DE H. LAMBERTUS IN BISSCHOPPELIJK GEWAAD VAN ZILVER, HET HOOFD GEDEKT MET EEN MYTER VAN ZILVER EN OMGEVEN VAN EEN NIMBUS VAN GOUD,
AANGEZICHT EN HANDEN VAN NATUURLIJKE KLEUR,
IN DE LINKER HAND HOUDT HIJ EEN STAF VAN SABEL MET ZILVEREN KROMMING EN EEN LANS MET STEEL VAN SABEL EN SPITS VAN ZILVER.

TEVENS RICHT HET GEMEENTEBESTUUR VOORNOEMD TOT UWE MAJESTEIT HET VERZOEK OM VRIJGESTELD TE WORDEN VAN DE TAXE BEPAALD BIJ HET KONINLIJK BESLUIT VAN 3 JANUARI 1818, N. 91,
OM REDEN DAT DE BEVOLKING DEZER GEMEENTE HET GETAL VAN 5000 ZIELEN NIET TE BOVEN GAAT.
HET WELK DOENDE, ENZ.

 

HET GEMEENTEBESTUUR VAN BINGELRADE
J. CREMERS, BURGEMEESTER
H.J. MERTENS, SECRETARI
S