Menu
Menu

Nieuws 2016...

Aanvullingen zijn van harte welkom, gebruik hiervoor de knop

Bekijk het actuele nieuws van of het nieuwsarchief van

 

31-12-2016

2016 > 2017...

Het jaar 2016 zit er voor www.bengelder.nl weer op. Een jaar met veel inpact voor de site. Na de problemen met de pulicatie rechten hebben we vele foto en video bestanden verwijderd om verdere problemen te voorkomen. Momenteel worden alle publicaties opnieuw bekeken en gewijzigd daar waar nodig, maar dat kost veel (vrije) tijd. Tevens willen wij de sponsor bedanken die de server kosten voor 2017 (evenals 2016) voor zijn rekening nam. En als laatste bedanken wij U voor het bekijken van OS Bèngelder site en de velen die iedere keer weer hun info doorstuurden ter publicatie.

Het team van www.bengelder.nl wenst iedereen een goed en vooral gezond 2017.
www.bengelder.nl

30-12-2016

PMD afval 2017...

Het ophalen van het PMD afval is 2017 verschoven van de donderdag naar de woensdag.

In de Dörpsgalm 25 staat donderdag 4 en 18 januari 2017, dit moet woensdag 4 en 18 januari 2017 zijn.

30-12-2016


 

Dörpsgalm 25...

Het zit er weer op voor de Dörpsgalm in 2016, dit is de aller-allerlaatste uitgave van 2016.

Bij deze, dank voor de redacteuren die iedere 2 weken weer de nieuwtjes, aankondigingen, etc, etc,

van Bingelrade 'aan het licht' brachten.

...De redacteuren wensen een goed en gezond nieuw jaar Wij hopen dat 2017 voor ons allen een goed en gezond jaar zal worden. De beste wensen voor het nieuwe jaar! Redactie Dörpsgalm...

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

29-12-2016

Os

Bèngelder

Os auwt Bèngelder - Snabbele & Zeem...

> Rond 1985 maakte Jo Gellissen een rondje door Bingelrade, met zijn camera in de aanslag.

Heden ten dage 'goud' waard voor het vastleggen van het Bingelraads verleden.

Snabbele deel 7 meer informatie

> Tevens werd er een interessente 'documentaire' gemaakt hoe Zeem, sjroop, krutje, kroet, etc. ect. wordt gemaakt. De opnames werden gemaakt in Noncke buuske te Schinveld.

Zeem 1 meer informatie

Zeem 2 meer informatie

Bovengenoemde video's kunt U ook bekijken onder de rubriek...foto & video/ video

29-12-2016

ZijActief...

Ook in 2017 zullen de dames van ZijActief zich niet vervelen. Op 13 januari 2017 moeten ze al 'aan de bak'.

Hierbij de ledennieuwsbrief van Janauri/ Februari 2017. meer informatie

In de eerste week van 2017 plaatsen we het jaarprogramma van 2017.

28-12-2016

Os

Bèngelder

Os auwt Bèngelder - Snabbele...

Rond 1985 maakte Jo Gellissen een rondje door Bingelrade, met zijn camera in de aanslag.

Heden ten dage 'goud' waard voor het vastleggen van het Bingelraads verleden.

Snabbele deel 4 meer informatie

Snabbele deel 5 meer informatie

Snabbele deel 6 meer informatie

Bovengenoemde video's kunt U ook bekijken onder de rubriek...foto & video/ video

Morgen in Snabbele, nog niet eerder vertoonde videobeelden van Os Bèngelder.

27-12-2016

Os

Bèngelder

Os auwt Bèngelder - Snabbele...

Rond 1985 maakte Jo Gellissen een rondje met zijn camera door Bingelrade.

Snabbele deel 1 meer informatie

Snabbele deel 2 meer informatie

Snabbele deel 3 meer informatie

Bovengenoemde video's kunt U ook bekijken onder de rubriek...foto & video/ video

Morgen nieuwe Snabbele beelden van Os Bèngelder.

27-12-2016

Weerspreuk December...

' Kerstmis volle maan, de vruchten komen aan. '

26-12-2016

Os

Bèngelder

Auwt Bèngelder - De kerststal...

De kerststalbeelden in de Lambertus kerk werden met noeste 'huisvlijt' gemaakt. De recentelijk overleden Bingelraadse video 'pionier' Jo Gelissen, maakte in 1981 de volgende videobeelden hieromtrent. meer informatie

Morgen meer oude video beelden van Os Bèngelder.

25-12-2016

Dallits...

...Omdat ouders nauwelijks van hun schamele lonen kunnen rondkomen, moeten zelfs de allerkleinste kinderen werken. Dallitkinderen zie je vaker op het land werken dan in een klaslokaal. Kinderarbeid is gewoonste zaak van de wereld, ofschoon de Indiase regering maatregelen heeft genomen om kinderarbeid tegen te gaan...
Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

24-12-2016

Kerst mop...

Mamma, mag ik een hond voor kerst?

Nee, je krijgt gewoon een kalkoen net zoals iedereen met kerst.

23-12-2016

De dialectwoordenlijst...

Al lange tijd zijn leden van de werkgroep Dialect bezig met het samenstellen van een woordenlijst in het dialect. Initiator Lei Dohmen verzamelde woorden en uitdrukkingen uit Onderbanken. De spelling is altijd een hot item geweest; houden wij ons aan de spelling van Veldeke, kiezen wij voor het Sjilves of Joabiks? Het Merkelbèks of Bèngeldusj? De werkgroep streeft naar beperking van leestekens die op de uitspraak betrekking hebben. Het lezen van dialect is voor menigeen niet gemakkelijk. Om de woordenlijst voor een breed publiek toegankelijk te maken is de woordenlijst ingesproken. De CD kan op afspraak in de bibliotheek worden beluisterd. Het bestuur dankt allen die dit mogelijk gemaakt hebben! De mensen van het eerste uur, met name Lei Dohmen, Frien Theunissen, Joep Douven en Jo Gelissen zouden beslist gezegd hebben: "UT IS GOOD ZOEë".

22-12-2016

Ruuds lustrum...

Op 24 november 2016 was het 5 jaar geleden dat de fanclub Ruud Appelhof werd opgericht. Inmiddels is de fanclub uitgegroeid tot 135 leden. Reden dus voor een feestje!
Op zondag 8 januari 2017 vindt in cafe-zaal Fons Schobben, Rumpenerstraat 12 te Brunssum de nieuwjaarsborrel plaats die ter gelegenheid van het eerste lustrum wordt uitgebreid met een feestelijke brunch. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd en worden verwacht om 12.00 uur. Na de brunch, vanaf ca. 14.00 uur wordt het genieten van heerlijke schlagers en volksmuziek. Vanaf dit tijdstip zijn ook introducees van harte welkom, entree vrij. Voor de muziek zullen zorgdragen: Das Sjtimt, de Batseklatsers, die Spatzl en uiteraard onze eigen Ruud Appelhof Zin in een feestelijke muziekmiddag? Bij deze van harte welkom.

21-12-2016

Keescheknup

Donateursactie met aanbieden jubileum DVD...

Heel hartelijk dank voor uw gulle bijdrage tijdens onze jaarlijkse donateursaktie. De adressen waar we niemand thuis hebben aangetroffen zullen nogmaals worden bezocht.

Als gevolg van een logistiek probleem hebben we de jubileum- DVD ( nog ) niet kunnen aanbieden. Zodra de dvd's zijn geleverd zullen deze zo spoedig mogelijk worden verspreid in Bingelrade. Nogmaals dank.

CV de Keescheknup wenst U fijne Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017.

20-12-2016

De winter...

De astronomische winter begint op het noordelijk halfrond rond 21 december. De zon staat dan 's middags aan de Steenbokskeerkring loodrecht aan de hemel. De naam is afgeleid van het sterrenbeeld Steenbok dat rond midden december begint. Deze dag valt daarom ook samen met de kortste dag op het noordelijk halfrond. De astronomische winter eindigt meestal op 20 maart, soms op 21 maart, wanneer de zon 's middags aan de evenaar loodrecht aan de hemel staat (equinox). Hierna begint de lente.

Op het zuidelijk halfrond begint de astronomische winter rond 21 juni, wanneer de zon 's middags aan de Kreeftskeerkring loodrecht aan de hemel staat. De naam is afgeleid van het sterrenbeeld Kreeft die rond midden juni begint op het zuidelijk halfrond en eindigt meestal op 23 september, soms op 22 september wanneer de zon 's middags aan de evenaar loodrecht aan de hemel staat. meer informatie
(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Winter)

20-12-2016 jubileum

Nieuwsbrief...

Hierbij de nieuwsbrief van heemkunde vereniging de 4sjprunk van december 2016. meer informatie

19-12-2016

Kerst mop...

Een gewone vlieg vraagt aan een 1-dags-vlieg:

"Kom je morgen ook kerst bij mij vieren?"

18-12-2016

Uit de Adventsbrief van onze bisschop Frans Wiertz...

Groeiend individualisme verlamt onze saamhorigheid. Binding aan elkaar is vluchtig geworden, trouw blijkt een moeilijke opgave. Jongeren zoeken langs allerlei wegen naar houvast. Bejaarden maken zich zorgen over hun oude dag. Het bestaan is voor jong en oud onoverzichtelijk geworden. Onzekerheid bevangt ons...

Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

17-12-2016

Keescheknup

Donateursactie met aanbieden jubileum DVD...

Zaterdag 17 december 2016 zal de jaarlijkse donateursactie van C.V. de Keescheknup plaatsvinden. Tevens zal aan de inwoners van Bingelrade een jubileum DVD kosteloos worden aangeboden. Deze DVD neemt u mee door 5 x 11 jaar carnaval in Bèngelder. De DVD bevat foto's en films van de afgelopen 55 jaar en zal u leiden door de historie van onze jubilerende vereniging.
Wij danken u reeds bij voorbaat voor uw bijdrage en steun.

Bestuur en leden C.V. de Keescheknup.

16-12-2016


 

Dörpsgalm 24...

De voorlaatste Dörpsgalm van 2017 is er.

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

14-12-2016

Nieuwjaarsborrel in het Ontmoetingscentrum`...

Het Stichtingsbestuur organiseert wederom een "nieuwjaarsborrel" onder het motto "Ontmoet elkaar in het nieuwe jaar". Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 januari2017 in het Ontmoetingscentrum vanaf 19.30 uur. Wij hopen u te mogen begroeten om samen het glas te heffen op een gezond en gelukkig 2017.

Bij binnenkomst wordt u een kop koffie met wafel aangeboden vergezeld met een gepaste attentie.

Beleefd uitnodigend, het bestuur van O.C. Bingelrade.

13-12-2016

Weerspreuk December...

' Sint-Lucia (13 december) met haar kroon, zet de winter op zijn troon '

11-12-2016

De waarschuwing van de adventskrans...

...Vier kaarsen. De eerste week steken we één kaars aan; een beetje licht in de duisternis. Want waar zijn we mee bezig? Met ons langzaam los te maken uit de duisternis (geloofsduisternis?) waarin we leven...

Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

09-12-2016

Kerstgezinsviering...

Op 24 december 2016 om 18.00 uur vieren wij in onze kerk een kerstgezinsviering met dit jaar als thema "Licht om ons heen". De viering zal worden geleid door diaken Math Cuvelier. De muziek zal dit jaar worden verzorgd door enkele kinderen van onze school en een koperkwartet van de harmonie. Kinderen zullen voorlezen en om helemaal in de kerstsfeer te komen zou het ook leuk zijn als er kinderen komen die verkleed zijn als herder of engeltje. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om er samen een mooie kerstviering van te maken en graag tot 24 december!

Het gezinscomité

08-12-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

'Tonieël oet 2016' - 'Coke' (deel10)...

Uiteraard ging, ondanks het probleem met de copyrights, het bewerken van de videoopnames van het toneel uit 2016 door, welke wij U kunt bekijken onder foto & video/ Video.

Een van de vele prachtige scene's van dit zeer succesvolle stuk uit 2016, is die van..
...Johnny Geelen wordt wel erg overmoedig na het gebruik van Coke...(trailer) meer informatie

U kunt op de video pagina kiezen voor een 'trailer' versie van maximaal 1 minuut, of (vaak) voor de uitgebreide versie (maximaal 5 minuten).

 

07-12-2016  

Tonieëlgroep Bèngelder...

We willen even nog niet teveel verklappen wat in 2017 weer ten tonele wordt gebracht, maar....

het zal in ieder geval het (maffia) toneel spektakel van afgelopen jaar zeker overtreffen met,

knotsgekke muzikanten, verliefde en overspelige stelletjes, gestoord personeel, etc. etc....en de rest.
Ook in 2017 zijn er weer 2 mogelijkheden om de Bingelraadse toneelgroep aan het werk te zien en wel op...
zaterdag 25 maart 2017 en zaterdag 1 april 2017.
Meer over het toneel onder de rubriek Bèngelder/ verenigingen/Tonieëlgroep Bèngelder

05-12-2016

Sint mopje...

Twee zwarte pieten lopen over het dak, waarbij een van hen over een dakpan uitglijd. 'Wie is daar?' roept een kindje. De eerste zwarte piet reageerde met een natuurgetrouw 'Miauw'. Het kindje gaat weer lekker slapen. Maar als de andere zwarte piet ook uitglijd wordt het kind weer wakker en roept opnieuw 'Wie is daar?' 'Nog een kat,' roept de andere zwarte piet.

02-12-2016

‘Nog effe dan is Krismès’...

Voor het concert dat de harmonie en Zanggroep Enjoy onder het motto ‘Nog effe dan is Krismès’ op zaterdag 10 december 2016 samen in de parochiekerk  samen geven, kunt u entreekaarten  à € 6,50 kopen  bij Angeline Kerkhofs, Dorpsstr. 171, Jean Zuijlen, Kneijkuilerweg 1 en Mia Crombach, Dorpsstr. 93.

Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis entree.

01-12-2016


 

Dörpsgalm 23...

Met de uitgave van nog 3 edities in 2016, zit de Dörpsgalm voor dit jaar er weer op, voordat we een frisse duik in het nieuwe jaar 2017 maken.

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

30-11-2016

Weerspreuk November...

' Zijn droevig de novemberdagen, winterkoude zal ons zeker plagen. '

29-11-2016

Sint mopje...

Vraag: Waarom krijgt Amerigo nooit een parkeerbon? 
Antwoord: Hij heeft geen ruitenwissers om de bon achter te plakken.

27-11-2016

Advent...

...Wij verwachten de komst van de beloofde Verlosser, de Redder van de wereld. Onze verwachting is veel concreter dan die van de mensen die vòòr Christus uitzagen naar de verlosser. Wij verwachten iemand die wij hebben leren kennen: Jezus van Nazareth. Wanneer komt Hij terug 'zodat wij zouden zijn waar Hij is'. Wanneer zal dat zijn? Het heeft geen zin om ons daar druk over te maken. Niemand weet het..

Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

27-11-2016


JaBiDoe

Koude foto...

Afgelopen maandag was de schoolfotograaf er weer voor die eeuwige school- en klassenfoto.
Het was best koud zonder jas. Dus hoe krijg je kinderen van groep 4,5 en 6 gemotiveerd om lachend, zonder jas of dat ze rillend van de kou ineengedoken zitten op de foto? Juist door een echte DAB-foto te beloven. Het is een heel bijzondere klassenfoto geworden. Kijken wie we over 40 jaar nog herkennen op de reunie.

26-11-2016

Help - wat noe...

Het is in het verleden wel eens voorgekomen dat men geen prins vond voor de Keescheknup, om de grote druk van het Keescherijk zich te nemen.
Via L1 lazen we dat Carnavalsvereniging De Öss in Eys het als volgt oploste...of is het meer op grond van het gelijkheidsprincipe. meer informatie

(bron: L1)

25-11-2016

Sjob...

De 2e Sjob activiteit van december 2016 is een Silvesterparty welke op 16 november wordt gehouden meer informatie
Bekijk het programma onder de rubriek verenigingen/ jeugdvereniging Sjob.

24-11-2016

Sint mopje...

Als zwarte piet in zijn ene hand 12 pakjes heeft en inde andere hand 20. Wat heeft hij dan?

Antwoord: Hele grote handen.

23-11-2016

Sjob...

Op 2 december 2016 bezoek de Sint en zijn zwarte piet de Sjob, een kinderfeest op voorhand meer informatie
Bekijk het programma onder de rubriek verenigingen/ jeugdvereniging Sjob.

22-11-2016


Volksdiscriminatie of volkstraditie...

De NOS maakte een rondgang onder 223 intochtcomités in het land. Veel comités passen de pieten wel iets aan en gebruiken geen kroeshaar, rode lippen of oorbellen meer....meer informatie

...Ondanks de, inmiddels (Inter)nationale discussie over een Nederlandse volkstraditie genaamd "Sinterklaas en Zwarte Piet", zullen wij jou niet vergeten Zwarte Piet.
Je blijft gewoon onze trouwe en gewaardeerde Sint begeleider en wij zullen jou gewoon Zwarte Piet blijven noemen, omdat ook jij onze kinderharten steelde en ons hartje sneller deed kloppen...

20-11-2016 jubileum

Lezing...

Al vóór het jaar 1000 vestigden de eerste pottenbakkers zich in het dal van de Rode Beek in Schinveld en Brunssum. Van 1050 tot 1350 was de aardewerkindustrie hier van grote betekenis. Producten werden en worden in geheel Nederland en zelfs tot ver over de landsgrenzen bij opgravingen gevonden. Het zijn voornamelijk huishoudelijke gebruiksvoorwerpen: kookpotten, kruiken, schalen, kannen, pannen, kommen en drinkgerei. Heemkundevereniging de Veersjprunk besteedt in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Onderbanken aandacht aan deze bijzondere periode.

Op maandag 21 november 2016 verzorgt stadsarcheoloog Jacob Schotten een presentatie over het middeleeuws aardewerk en de productie ervan. Hij wordt hierbij begeleid door amateurarcheoloog Denes Miklos uit Schinveld. Aanvang: 20.00 uur in de Sjinskoel, Kloosterlaan 7E  te Schinveld (ingang via de school).

20-11-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...Prinsewei

Op vrijdag de 11e van de 11e is de prinsewei van CV de Keescheknup onder belangstelling van veel mensen officieel geopend. Ook waren er oud-prinsen en Zaate Hermenie 't Kumpt aanwezig. Op feestelijke wijze werd de wei geopend door Jose Goffin en Marianne Geilen. Vervolgens  werd er ook nog een plaquette onthuld door wethouder Rens Evers en voorzitter Marc Goffin. Hiermee werd onder het genot van een glaasje Keeschewauwelwater een begin gemaakt van het 5 x 11 jarig jublileum van de Keescheknup.

Bekijk de foto's onder de rubriek...foto & video/ foto

19-11-2016

Bingelrade

Otmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...Preisoep

Op 9 november jongstleden werd een voortreffelijke preisoep aangeboden tijdens Bingelrade Ontmoet - Samen Eten. Wij ontvingen hiervan het recept.meer informatie
Eet smakelijk.

18-11-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...keeschewauwelwater

Zoals U al wist kunt U de strikt gelimiteerde hoeveelheid flessen kopen van het 'beruchte' keeschewauwelwater.
Over 20 jaar is deze eenmalige uitgave een waar collecters item.

Een heusse notaris werd van stal gehaald om de echtheid te certificeren .

18-11-2016


 

Dörpsgalm 22...

Hierbij weer de nieuwe Dörpsgalm 22, van 18 november 2016.

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

14-11-2016

stichting

de Limpens

Donatie Stichting Jan de Limpens voor 2016...

Indien u voor 2016 in aanmerking wenst te komen voor een donatie uit het bedelingfonds van de weldadige Stichting Jan de Limpens, verzoeken wij verenigingen en individuele inwoners uit de kern Bingelrade, een gemotiveerde schriftelijke aanvraag met vermelding van bankrek. nr. in te dienen bij het secretariaat, p/a Dorpsstraat 114 te Bingelrade...meer informatie

14-11-2016

‘Nog effe dan is Krismès’...

Voor het concert dat de harmonie en Zanggroep Enjoy onder het motto ‘Nog effe dan is Krismès’ op zaterdag 10 december 2016 samen in de parochiekerk  samen geven, kunt u entreekaarten  à € 6,50 kopen  bij Angeline Kerkhofs, Dorpsstr. 171, Jean Zuijlen, Kneijkuilerweg 1 en Mia Crombach, Dorpsstr. 93. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis entree.

13-11-2016 vaandel harmonie

‘St. Caeciliaviering’...

In verband met de St. Caeciliaviering luistert de harmonie op zaterdag 19 november 2016 de H. Mis op.
Deze vindt plaats in de grote zaal van het Ontmoetingscentrum en begint om 19.00 uur.

12-11-2016

Samen
Bingelrade Ontmoet
Eten

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

De laatste Bingelrade Ontmoet/ Samen eten van 2016 stond weer voor de deur, met een geweldig aantal 'deelnemers' schoot onze fotograaf de volgende kiekjes.
Bekijk de foto's onder de rubriek...foto & video/ foto

11-11-2016 jubileum

Nieuwsbrief...

Hierbij de nieuwsbrief van heemkunde vereniging de 4sjprunk van november 2016. meer informatie

10-11-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...

Het Buutte Gala (26 november 2016) en de Prinseproclamatie (21 januari 2017) zijn beiden UITVERKOCHT.

06-11-2016

Herfstwandeling...

Op zondag 13 november 2016 organiseert WC de Keescheknup uit Bingelrade haar jaarlijkse herfstwandeling. Er zijn een viertal wandelroutes uitgezet met de volgende afstanden: 6-12-18-24 kilometer.
De routes zijn een must voor zowel de wandelaar als de natuurliefhebber.
Startplaats: Ontmoetingscentrum, Dorpsstraat 145, 6456 AC, Bingelrade. Aanvang: 08.00uur ...meer informatie

04-11-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...Prinsewei

Op 1-11-2016 is de eerste Keescheboom geplant in de Prinsewei van CV de Keescheknup.
Een afvaardiging van de vereniging was aanwezig om deze officiële handeling te verrichten.

Vrijdag 11-11-2016 wordt deze Prinsewei feestelijk geopend om 20.11 uur. Wij nodigen dan ook alle Keescheknup en Knupkes van harte uit om deze gelegenheid bij te wonen.

03-11-2016


 

Dörpsgalm 21...

Hierbij weer de nieuwe Dörpsgalm 20, van 4 november 2016, met voor ieder wat wils.

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

02-11-2016

ZijActief...

Hierbij de ledennieuwsbrief van November/ December 2016. meer informatie

02-11-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...keeschewauwelwater

Wist U dat het keeschewauwelwater een 3-tal 'vorm'varianten kan hebben.

Wordt het de grote, de kleine of de obilisk vorm...U beslist maar... maar schrijf wel op tijd in want de oplage is beperkt. Proost !

01-11-2016 jubileum

Koempelmonument...

In de gemeente Onderbanken is in de afgelopen jaren, op initiatief van de heemkundevereniging de Veersjprunk, een aantal viaducten door kunstenaars verfraaid.Om die reden heeft de heemkundevereniging zich gemeld met een voorstel om op de wanden van een viaduct te Merkelbeek koempelsymbolen aan te brengen.
De feestelijke opening van de voltooide afbeeldingen is op vrijdag 4 november 2016 van 12.40 tot 13.30 uur in het viaduct. Het viaduct is gelegen aan de Amstenraderweg te Merkelbeek (bij de onderdoorgang van de N276). meer informatie

31-10-2016

Weerspreuk Oktober...

' Oktober heeft 31 dagen maar vaak het dubbele aan storm en regenvlagen. '

29-10-2016 wintertijd

Wintertijd...

Vannacht gaat de klok terug naar de wintertijd, houdt U er rekening mee!

27-10-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...Prinsewei

Als waardering én als eerbetoon aan onze 55 prinsen hebben wij besloten een prinsenweide aan te leggen waar elke prins vereeuwigd zal worden middels zijn “eigen” keescheboom.
De prinsenweide zal geopend worden op vrijdag 11-11-2016, en dit zal tevens het startschot zijn voor ons jubileumjaar...meer informatie

26-10-2016

Taxi...

De passagier op de achterbank van een taxi buigt voorover en tikt de chauffeur op de schouder om hem een vraag te stellen. De chauffeur schreeuwt het uit, verliest de controle over het stuur, vermijdt juist een passerende autobus en stopt op het voetpad op enkele centimeters van een winkelraam!
Na enkele ogenblikken van volledige stilte zegt de chauffeur met bevende stem: "het spijt me, maar je hebt me de stuipen op het lijf gejaagd".De passagier verontschuldigt zich en zegt dat hij werkelijk niet kon voorzien dat een lichte schouderaanraking zulke gevolgen kon hebben.
De chauffeur antwoordt: "Je moet je niet verontschuldigen, het is helemaal mijn fout.
Het is vandaag mijn eerste dag als taxichauffeur... tot gisteren heb ik 25 jaar met een lijkwagen gereden."

25-10-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...keeschewauwelwater

In ons jubileumjaar hebben we besloten om het keeschewauwelwater in productie te laten nemen.
Speciaal voor dit jubileum hebben we eenmalig een feestverpakking samengesteld met een beperkte oplage van 111 flessen, elke fles is afzonderlijk genummerd ...meer informatie

22-10-2016


JaBiDoe

KERNgroep Bingelrade...

Hoe anderen er over denken.
...Mevr Bronneberg uit Doenrade, ex-onderwijzeres...

21-10-2016


JaBiDoe

KERNgroep Bingelrade...

...Lucy: "Wanneer het onderzoek gericht zou zijn geweest op een fusieschool in Bingelrade (dat precies tussen de twee andere dorpen ligt), of op een locatie in het middengebied tussen de dorpen in, dan was de uitslag minstens zo positief geweest."... meer informatie

20-10-2016


 

Dörpsgalm 20...

Dörpsgalm 20 is er weer. Met genoeg wetenswaardigheden zoals...een lezing over Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), handtekeningen actie over het behoud van onze basisschool, C.V. de Keescheknup 5 x 11 jaar, Herfstwandeling Bingelrade, Smullen van de pauzehap en als toetje Samen eten bij Bingelrade Ontmoet.

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

19-10-2016


JaBiDoe

KERNgroep Bingelrade...

...Kevin: "Wat onze handtekeningen laten zien, is dat de nieuwe fusieschool zou moet landen in of bij Bingelrade, of in ieder geval tussen de kernen in."...
Lees meer over dit precaire onderwerp over het schoolgebeuren. meer informatie

18-10-2016 jubileum

Opening...

Afgelopen weken heeft Herman Veltrop op initiatief van de heemkundevereniging De Veersjprunk en met ondersteuning van M2015, de gemeente Onderbanken, de provincie Limburg en een aantal andere partijen, ons mijnverleden treffend afgebeeld in het viaduct te Merkelbeek.
De feestelijke opening van de voltooide afbeeldingen is vastgelegd op vrijdag 4 november 2016 van 12.00 tot 13.30 uur.

15-10-2016

Sint Caecilia...

...Caecilia stamde uit een Romeinse patriciërsfamilie. Zij raakte in de ban van Jezus Christus, die zijn volgelingen liet zorgen voor de armen, zieken en zwakken, die door de Romeinse staat werden veracht. Na een gedegen catechisatie werd ze gedoopt. Zij wist haar man tot het christendom te brengen en samen stelden zij hun ruime huis open voor de eredienst...

Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

14-10-2016

Weerspreuk Oktober...

'Geen wolkje op Kruisverheffingdag (14 september), geeft een strenge winter met een woest gedrag.'

13-10-2016

Herfstwandeling...

Op zondag 13 november 2016 organiseert WC de Keescheknup uit Bingelrade haar jaarlijkse herfstwandeling. Er zijn een viertal wandelroutes uitgezet met de volgende afstanden: 6-12-18-24 kilometer.
De routes zijn een must voor zowel de wandelaar als de natuurliefhebber. Er zal zoveel als mogelijk gewandeld worden over veld-,bos-, en holle wegen.
Startplaats: Ontmoetingscentrum, Dorpsstraat 145, 6456 AC, Bingelrade. Aanvang: 08.00uur ...meer informatie

12-10-2016

Keescheknup

CV. de Keescheknup 5 x 11 jaar...het programma

Zoals reeds eerder aangekondigd hierbij het feestprogramma van C.V. de Keescheknup..meer informatie

11-10-2016


JaBiDoe

Smullen van de pauzehap...

Leerlingen van basisschool De Spil te Bingelrade hebben gesmuld van de Week van de Pauzehap, in het kader van de week van “Ik eet het beter”... meer informatie

09-10-2016

Keescheknup

C.V. de Keescheknup 5 x 11 jaar... de start.

Vrijdag 11 november 2016 starten de eerste activiteiten van de jubilerende carnavals vereniging de

Keescheknup met...'Opening Prinsewei / Presentatie / verkoop Keeschewauwelwater / voorverkoop entreekaarten Buutte Gala en Jubileum Prinseproclamatie' in gasterie Hedelfinger, Quabeeksweg 1 te Bingelrade.

Het completee carnavalsprogramma 2016-2017 presenteren wij U een van de volgende dagen.

08-10-2016


JaBiDoe

KERNgroep Bingelrade...

Deze groep is momenteel bezig met het verzamelen van handtekeningen onder bewoners van Jabeek, Bingelrade en alle ouders uit omringende dorpen die hun kind hier op school hebben.

Gezien de recente ontwikkelingen, vreest de KERNgroep dat de scholen binnen afzienbare termijn zullen sluiten. Daarom vindt zij dat actie is vereist. Ook omdat de groep vindt dat er überhaupt veel meer moet worden geïnvesteerd in de leefbaarheid van deze kernen.. meer informatie

07-10-2016

Repaircafé...

Op zaterdag 8 oktober 2016 wordt wederom het succesvolle repaircafé in ons Ontmoetingscentrum gehouden. Vrijwilligers stellen tussen 10.00 en 13.00 uur hun vakkennis wederom ter beschikking. Het betreft verstelwerk, reparatie van elektrische apparaten, kleine reparaties van fietsen, meubels enz. ledereen is welkom, ook als er niets te repareren valt. U kunt onder het genot van een kop koffie de ongedwongen en gezellige sfeer tijdens de werkzaamheden proeven.

06-10-2016


 

Dörpsgalm 19...

Dörpsgalm 19 is weer uit met een update van de activiteiten van Os Bèngelder.

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

03-10-2016

Toon

thuis

 

Toon Hermans...

Een uitgaanstip voor iedere Toon Hermans bewonderaar/ geinteresseerde wat eigenlijk meer een 'must' is om te bezoeken. Wij bezochten in het voormalig V&D gebouw aan de markt te Sittard de expositie van Toon Hermans met als thema...Toon thuis.

Voordat U de expositie betreedt ontvangt U aan de receptie een korte expositie-omschrijving waar tijdens de expositie rijkelijk op wordt ingezoomd. Wij scanden deze korte omschrijving voor U in zodat U vooraf al het een en ander kunt lezen alvorens U op 'pad gaat meer informatie

Meer informatie vindt U op de internetsite https://toonthuis.nl/

Bron expositie-omschrijving: toonthuis

02-10-2016

Kerkelijke oneliner...

Als ik een arme uit de nood help, noemen ze me een heilige.
Als ik vraag waarom er arme mensen zijn, noemen ze mij een communist.

bisschop Helder Camara z.g.

29-09-2016

Weerspreuk September...

' Veel trekvogels in septembernacht, ze maken de kersttijd zacht '

24-09-2016

Samen

Eten

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Afgelopen werd er wederom 'gedineerd' in Bingelrade, daar Bingelrade ontmoet weer haar intrek had genomen in het Ontmoetings Centrum. Wij maakten deze korte fotorapportage.
Bekijk de foto's onder de rubriek...foto & video/ foto

23-09-2016


 

Dörpsgalm 18...

Dörpsgalm 18 is weer uit met een update van de activiteiten van Os Bèngelder.

Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

22-09-2016


JaBiDoe

Handtekeningenactie voor leefbaarheid kleine kernen...

De gesprekken tussen gemeente Onderbanken, gemeente Schinnen en de schoolbesturen over een onderwijsvoorziening tbv de drie kleine kernen (JaBiDoe) zijn op dit moment in een patstelling beland.
Zowel gemeente Onderbanken als de schoolbesturen hebben (toekomstige) ouders een behoefteonderzoek voorgelegd. Zijn ze bereid om naar Merkelbeek te gaan, of liever toch Doenrade? meer informatie

19-09-2016

Herfst...

Op zaterdag 24 september 2016 zal om 19:00 uur in de Heilige Lambertus kerk een gezinsviering gehouden worden. Het thema is: HERFST. Pastoor Jacobs zal voorgaan in deze viering. Zanggroep Enjoy zorgt voor de muzikale omlijsting. Iedereen is van harte welkom en wij hopen jullie in de kerk te mogen begroeten.

Het gezinscomité van de kerk

19-09-2016

Steriliseren...

Een man vertelt de dokter dat hij zich wil laten steriliseren. "Dat is wel een serieuze ingreep hoor !" zegt de dokter.
"Heeft u daar uitgebreid met uw vrouw over gesproken?" "Ja hoor," antwoordt de man, en ze is het er helemaal mee eens.. "En uw kinderen?" vraagt de dokter, "staan die er ook achter?"
"Ja hoor," zegt de man "die ook, ze hebben erover gestemd: 17 waren voor en slechts 3 waren er tegen."

17-09-2016

Vrede...

...Er is veel onrecht in de wereld. Dat veroorzaakt onvrede en suggereert meteen een middel om iets te doen aan de onvrede... Geen onrecht doen, niet nemen wat je niet toebehoort...

Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

16-09-2016

Keescheknup 5x 11 jaar...

C.V. de Keescheknup bestaat in 2017 5x 11 jaar en dit jubileum willen we samen met u, die ons al jaren steunt dan wel gesteund heeft, vieren.
Daarom hebben we ons ten doel gesteld deze mijlpaal op gepaste wijze te vieren door onze activiteiten voor u naar een hoger niveau te tillen met betere artiesten, een mooiere uitstraling en ten slotte – niet onbelangrijk – ‘lage’ entreeprijzen voor onze jubileumactiviteiten meer informatie

14-09-2016

Weer...

Bekijk het weer in Bingelrade voor de komende dagen meer informatie

U vindt het Bingelraadse weer ook onder de rubriek...nieuws/ het weer

14-09-2016

Weerspreuk September...

' Geen wolkje op Kruisverheffingdag (14 september), geeft een strenge winter met een woest gedrag '

09-09-2016


 

Dörpsgalm 17...

...en alles is weer begonnen na de zomervakantie, getuige de eerste Dörpsgalm van september 2016.
Alle verenigingen zetten weer hun beste beentje voor, voor het verenigingsjaar 2016-2017.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

08-09-2016

Alzheimer Café Amstenrade...

...De maandelijkse bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Onder leiding van een deskundige gespreksleider kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie...

Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

07-09-2016

Programma Sjob...

Van het bestuur van de Sjob ontvingen wij de volgende actviteiten datums (2016) voor het nieuwe seizoen 2016-2017.
Vrijdag 23 september - beachparty, vrijdag 7 oktober - Bingo (in een Nieuw Jasje), vrijdag 21 oktober - Spokentocht, vrijdag 4 november - Levend Ganzebord, vrijdag 18 november - Bakken, vrijdag 2 december - Sinterklaas, vrijdag 16 december - Sylvesterparty

U vind deze informate ook onder bèngelder/ verenigingen/ Sjob

06-09-2016

Ouder worden...

Drie oudjes zien mekaar terug na lange jaren: Wat doe jij sinds je op pensioen bent?
De eerste zegt : ik fotografeer.
De tweede zegt : ik tuinier.
De derde zegt : ik doe opsporingswerk... Ah! En in wat ? Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok, mijn valse tanden, mijn sleutels....

05-09-2016

jubileum

Iconen en symbolen...

Op zondag 11 september 2016 is er weer de landelijke open monumentendag met als thema Iconen en symbolen. 
Van 12 tot 17 uur wordt er een gevarieerd programma aangeboden en zijn er diverse activiteiten gepland. Het Start en eindpunt van de route is Dorpsbrouwerij de Maar in Jabeek. meer informatie

01-09-2016

Fruitbedrijf Zuijlen 40 jaar...

...Een stukje appel, een partje mandarijn of een glaasje huisgemaakt sapje, bij Jean Zuijlen in Bingelrade gaat geen klant de deur uit zonder iets zoets te hebben geproefd...

Op donderdag 1 september 2016 runnen Jean en Anny Zuijlen 40 jaar het fruitteeltbedrijf en winkel aan de Kneykuilerweg in Bingelrade. Wat een dikke felicitatie waard is meer informatie

01-09-2016

'Oet de gezèt và vreuger'...

...Afgesloten voetpad doet stof opwaaien...meer informatie

bron: Dagblad de Limburger 24 juni 2006.

31-08-2016

Weerspreuk Augustus...

' Worden de zomernachten koud, zwijgen de vogels in het woud. Steeds ontstond de beste wijn, door de heetste zonneschijn '

30-08-2016

Beachparty bij start nieuwe seizoen Sjob...

Op vrijdag 23 september 2016 start het nieuwe seizoen met een echte beachpartij, waarbij gevraagd wordt eenieder zich te verkleden als op een 'normale' beachparty'.
Verdere info kunt U nu al lezen in actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm.

29-08-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Lekker eten bij Bingelrade Ontmoet...

Op woensdag 21 september 2016 gaat de 'nazomer' activiteit van Bingelrade Ontmoet van start.
Het menu bestaat uit, versgemaakte rundvleessoep met balletjes, waarna varkenshaas met stroganoff en verse frietjes en boterboontjes. Als toetje verse meloen gegarneerd met mascarponeport.
Men heeft er weer zin in om deze lekkere maaltijd à € 7,50 voor jong en oud te bereiden.
Aanmelden bij José Schneiders, tel. 046-4423294 t/m zondag 18 september en...
wij hopen weer veel mensen te ontmoeten en blij te maken op onze gezellige nazomermiddag.

27-08-2016

jubileum

Iconen en symbolen...

Op zondag 11 september 2016 doet de gemeente Onderbanken wederom mee aan de landelijke open monumentendag. Het thema van deze dag is Iconen en symbolen.  
Heemkundevereniging de Veersjprunk heeft een programma samengesteld om diverse iconen en symbolen in de gemeente Onderbanken nog eens onder de aandacht te brengen.
Van 12 tot 17 uur wordt er een gevarieerd programma aangeboden en zijn er diverse activiteiten gepland. Het Start en eindpunt van de route is Dorpsbrouwerij de Maar in Jabeek. meer informatie

26-08-2016


 

Dörpsgalm 16...

Na de vakantie wordt het normale leven weer opgepakt. De Sjob, ZijActief, het Repaircafé, Samen eten ontwaken weer na hun vakantie'slaapje'.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

25-08-2016

Slimme kat...

In het Ministerie zitten muizen in het archief.
De "Raad van Beheer" komt samen en er wordt besloten een kat aan te werven.
Na enkele maanden is de toestand fel verbeterd.
Een paar jaartjes later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief.
Maar zegt de directeur, hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangeworven?
Zegt een medewerker: "Ja maar die kat is nu vast benoemd!"

23-08-2016

Weerspreuk Augustus...

' Zoals Bartholomeus (24 augustus) is, blijft het ook heel de herfst gewis '

21-08-2016

Ontspanning...

" Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent ".

Chinees gezegde

13-08-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Op woensdag 21 september 2016, is Bingelrade Ontmoet Samen Eten weer van de partij.
Reserveer alvast in Uw agenda.

 

12-08-2016

 

Dörpsgalm 15...

Hierbij de eerste Dörpsgalm na de vakantie.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

03-08-2016

Nieuws...

Terwijl velen van ons nu van hun welverdiende vakantie genieten, neemt het nieuwsaanbod ook even af.
Maar dat mag U er niet van weerhouden om ondanks deze korte nieuwsflauwte toch info in te sturen.
Een leuke vakantiefoto's vanuit Bingelrade of elders is uiteraard ook van harte welkom.

02-08-2016

Taxi..

Gust laat zich met een taxi thuisbrengen.
"Dat is dan 14 euro. "zegt de taxichauffeur."
"Oei," antwoordt Gust, "kunt ge dan a.u.b. een stukje achteruit rijden...
Ik heb maar 12 euro bij me!"

03-08-2016

'Oet de gezèt và vreuger'...

...'Hè, kunnen we wéér gaan dweilen' ...meer informatie

bron: Dagblad de Limburger 29 oktober 2005.

27-07-2016

Oor...

Een Belg werkt in een houtzagerij. Hij is altijd enthousiast, maar bepaald niet voorzichtig. Op een dag loopt hij op een zaag in en 'tsjak' zo zijn oor eraf. Het oor valt in de zaagselbak onder de zaag.  Iedereen helpt met zoeken, hopelijk kan zijn oor weer aangenaaid worden in het ziekenhuis. Iemand vind het oor en houd het omhoog.

De Belg zegt:  "Nee, dat is 'm niet. Ik had er een potloodje achter zitten." 

26-07-2016

Weerspreuk Juli...

'Vliegen de vleermuizen 's avonds rond, brengt mooi weer de morgenstond.'

25-07-2016

'Oet de gezèt và vreuger'...

...Om meteen maar een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen: Hub Hoenen uit Bingelrade is niet levensmoe. Hij proeft zelf niks, maar controleert voedsel en medicijnen voor de koning van Saoedi-Arabië en zijn familie in het laboratorium van het King Faisal Specialist Hospital & Research Centre in de hoofdstad Ryaad...meer informatie

bron: Dagblad de Limburger 28 juli 2004.

24-07-2016

Nieuws...

Terwijl de schoolvakanties nu in al haar hevigheid zijn losgebarsten, nemen de nieuwsberichten ook af, wat ook een normale zaak is. Maar dat mag U er niet van weerhouden om ondanks deze korte nieuwsflauwte toch info in te sturen.
Een leuke vakantiefoto's vanuit Bingelrade of elders is uiteraard ook van harte welkom.

23-07-2016


JaBiDoe

Schoolverlaterskamp...

...Op de allereerste tropische dag van 2016 - kwik op 35 graden-  komen de leerlingen van Basisschool De Spil in Bingelrade in een rotvaart teruggefietst van hun tweedaags schoolverlaterskamp, samen met groep 7 trouwens, vanuit Swalmen... meer informatie

17-07-2016

Samen

Eten

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Deze waren wij U nog schuldig, de foto's van Bingelrade Ontmoet - Samen Eten, van woensdag 13 juli 2016.
Bekijk de foto's de rubriek...foto & video/ foto

09-07-2016

Werken...

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.'

Gandhi

 

 

08-07-2016

Ali...

Er komt een man bij de balie van de belastingsdienst. "Ik zou graag Ali willen spreken." De medewerker van de belastingdienst zegt: "Ali, welke Ali?" Waarop de man zegt: "Ali Baba wil ik spreken en snel !" De medewerker van de belastingdienst antwoordt korzelig: "Hier werkt geen Ali Baba!"
De man antwoordt: "Dan wil ik graag een van de andere veertig rovers spreken!"

07-07-2016

Ruuds Tirolerfeest...

In een sfeerrijk Ontmoetingscentrum, voorzien van de nodige Oostenrijkse decors en verse bloemenpracht, vond het 1ste Ruuds Tirolerfest plaats. De bezoekers, waaronder ook vele Belgen, konden met volle teugen genieten van prachtige Volksmuziek, Stimmung en gute Laune...meer informatie

05-07-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet Bij Bingelrade Ontmoet wordt de zomervakantie ingeluid op woensdag 13 juli 2016 onder het genot van een heerlijke maaltijd. We starten met een amuse en toasten op de zomer waarna de groene-, fruit- en pastasalade met stokbrood en kruidenboter volgen.
Op de barbecue: kipspies, hamburger en worst. Sauzen: saté-, hamburger- en knoflooksaus. Een heerlijke coupe marrakech, waarvan wij niet verklappen waaruit die bestaat, zal het geheel completeren. Ook aan de vegetariërs is gedacht.
Voor deze maaltijd à € 7,50 kunt u zich t/m zondag 10 juli 2016 aanmelden bij José Schneiders, Dorpsstraat 193, tel. 046-4423294. Bij vervoersproblemen willen we graag helpen. Aanvang 17.30 uur. Inloop vanaf 16.30 uur. Verder hopen we weer op een mooie opkomst, zodat we na de zomerstop weer met plezier verder kunnen gaan met onze ‘Samen eten’ activiteiten.

04-07-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Hierbij het 2e recept van samen eten met Bingelrade ontmoet van 25 mei 2016... meer informatie

 

De volgende culinaire Samen eten bijeenkomst van Bingelrade Ontmoet(-ing) is op woensdag 13 juli 2016.

04-07-2016

Weerspreuk Juli...

'Mistsluiers in de vroege nacht, geven julidagen in volle pracht.'

03-07-2016

JaBiDoe

Uitstapje..

.De kleutergroepen van basisschool De Spil in Bingelrade hadden een hele leuke ochtend. Ze mochten op visite in de nieuwe stal van boer Snijders in Merkelbeek. En wat een geluk, er was die nacht een kalfje geboren, een van de vele deze maand dus keken ze hun ogen uit... meer informatie

02-07-2016 jubileum

Heemkunde...

Hierbij de heemkunde nieuwsbrief van Juli/ Augustus 2016 meer informatie

01-07-2016

 

Dörpsgalm 14...

De laatste Dörpsgalm voor de vakantie, daarom zal vrijdag 15 juli 2016 en vrijdag 29 juli 2016 de Dörpsgalm vanwege vakantie niet uitkomen.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

27-06-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Welke wereldfaam de culinarische 'Samen Eten' groep van Bingelrade heeft, is inmiddels wel duidelijk.
Wij ontvingen van onze meester culinarische grootheden het recept 'Wortelsalade met honing - sinaasappel - sesamzaadjes' (voor 4 personen), welke op 25 mei jl werd gepresenteerd... meer informatie

Smakelijk eten

Later deze week: het 2e recept van 25 mei jl...'Eiersalade bij asperges'

25-06-2016

Ruuds Tirolerfeest...

Op zaterdag 2 juli 2016 om 20.00 uur start het eerste Ruud’s Tirolerfest in het Ontmoetingscentrum te Bingelrade. De organisatie is in handen van Ruud en zijn enthousiaste fanclub.
De zaal wordt op z’n Oostenrijks ingericht en Ruud zal met verschillende collega muzikanten uit de regio zorgen voor sfeervolle Tiroler Volksmuziek en fantastische stimmung voor jong en oud.
Voor u zullen optreden: Gipfel Power, die Batseklatsers, d’r Pee (van die Anseltaler) en Ruud Appelhof
Het dragen van trachtenkleding zal zorgen voor een extra ambiance... meer informatie

24-06-2016


JaBiDoe

Schoolse blubber...

...De weergoden waren niet goed gezind tijdens deze editie van de avondvierdaagse georganiseerd door het JIS in Schinnen. Maar dat neemt niet weg dat de samenwerkende scholen met de naam JaBiDoe (Basisscholen St. Gertrudis Jabeek, De Spil Bingelrade en St Jozef Doenrade) de prijs wonnen... meer informatie

19-06-2016

Bufferrun...

Gisteren denderde de Bufferrun trein weer door Bingelrade. Onze fotograaf maakte de volgende foto's.

Bekijk de foto's onder de rubriek foto & video/foto.

Meer detail informatie kunt U vinden op de internetsite van de bufferrun www.buffer-run.nl

18-06-2016

Sjob...

Het seizoen 2015-2016 zit er bijna op, waarna een welverdiende vakantie volgt.
Maaaaarrr... we zijn nog niet klaar, want we krijgen nog de 'finishing touch' in de vorm van een Bioscoopbezoek op ze'n 'Italiaans'.
Bekijk het programma onder de rubriek bèngelder/verenigingen/ jeugdvereniging Sjob.

17-06-2016 vaandel harmonie

Zomerconcert...

Op zondag 10 juli 2016 organiseert harmonie St. Caecilia bij en in samenwerking met Galerie EXA, Dorpsstraat 99 te Bingelrade haar zomerconcert.
De harmonie en Galerie EXA brengen op deze dag vanaf 15.00 uur twee cultuurstromen samen! meer informatie

16-06-2016

Dörpsgalm 13...

Einde juni nadert met rasse schreden, en de laatste seizoensactiveiten zijn aanstaande, waarna we allemaal van onze verdiende 'zomer'vakantie (met/ zonder regen) gaan genieten.
Daarom zal vrijdag 15 juli 2016 en vrijdag 29 juli 2016 de Dörpsgalm vanwege vakantie niet uitkomen.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

13-06-2016

Os Bèngelder door de tijden heen...

Na ruim zeveneneenhalf jaar www.bengelder.nl naderen we, met de vele foto's van Os Bèngelder uit het verleden en het het heden, de mijlpaal van 2000 foto's, een prachtig archief voor ons verleden/ heden.
Foto's door U en onze vele enthousiaste fotografen zijn aangereikt, gebundeld en gepubliceerd door de www.bengelder.nl.
Het 'heden' is morgen het verleden, vandaar dat we steeds zoeken naar nieuwe verleden/ heden foto's.
Heeft U Bingelrade foto's...stuur deze ons toe onder info@bengelder.nl
Bekijk onze startfoto's onder de rubriek...foto & video/ startfoto

12-06-2016 jubileum

Korte historische wandeling door historisch Etzenrade...

De heemkundevereniging De Veersjprunk Onderbanken nodigt u uit om op zondag 3 juli 2016 onder leiding van Hans Knur de wandeling "Historisch Etzenrade" te lopen. De wandeling vertrekt vanaf de grenspaal aan de Rode Beek bij café-restaurant de Etzenrade Mühle (in Minder Gangelt, net over de grens bij Etzenrade). We starten om 11.00 uur. De wandeling duurt circa 2 uur en laat u kennis maken met oude hoeves zoals de Etzenrader Hoeve en het Etzenrader Huuske, de verdwenen koningshof van Karel de Groote en de Roermolen. Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

11-06-2016

Weerspreuk Juni...

'Geeft de rozenmaand veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen'

08-06-2016

Bufferrun...

Vrijdag 17 juni 2016 a.s. vind weer de Buffer-run plaats. De hardloopwedstrijd voor iedereen, met start en finish in Bingelrade, vind alweer voor de 13e keer plaats. Afgelopen jaar waren er ca. 500 deelnemers jong en oud, die luid werden aangemoedigd door een talrijk opgekomen publiek. Op de 10km die om 20.00 uur start kan Roel Wijmenga misschien voor een hattrick zorgen door voor 3e opeenvolgende keer te gaan winnen. De 5 km wordt om 19.50 weggeschoten. meer informatie

06-06-2016

Luisterend oor...

...Vrienden, kinderen, familie, buren zijn niet altijd in staat of bereid om te luisteren als je een luisterend oor nodig hebt b.v. omdat je alleen bent en je dan (soms) erg eenzaam voelt. Het kan ook zijn dat je rondloopt met zorgen, verdriet, een geheim dat je (nog) niet wilt delen met iemand uit je omgeving. Erover praten kan je wat lucht geven...

Lees meer onder de rubriek...bèngelder/ religie

05-06-2016

ZijActief...

Hierbij de ledennieuwsbrief van April/ Mei 2016. meer informatie

03-06-2016

Dörpsgalm 12...

Een nieuwe maand is aangebroken dus ook een nieuwe dörpsgalm.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws/ dörpsgalm

02-06-2016 jubileum

Heemkunde...

Hierbij de heemkunde nieuwsbrief van Mei/ Juni 2016 meer informatie.

30-05-2016

Samen

Eten

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Afgelopen woensdag 25 mei 2016 was het weer ontmoeten, gezellig (bij)praten onder genot van een heerlijke seizoensmaaltijd (asperges) en als toetje aardbijen met slagroom. Een 70-tal eters genoten van deze seizoens lekkernijen, getuige de foto's die wij hierbij maakten.
De volgende Samen Eten 'barbeque' bijeenkomst is in juli.
Bekijk de foto's de rubriek...foto & video/ foto

25-05-2016

Weerspreuk Mei...

'Op Sint-Urbanus (25 mei) veel zon, geeft veel wijn in de ton'

24-05-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Welke wereldfaam de culinarische 'Samen Eten' groep van Bingelrade heeft,is inmiddels wel duidelijk.
Laatst plaatsten wij het eerste recept 'Pastinaaksoep met zalm', met als logisch gevolg, dat er een volgend recept komt, dus vandaag het tweede recept...
'Limburge stoofschotel met Sucadestuk in ALFA bokbier met pruimen en appelstroop met gebakken schorseneren' meer informatie

23-5-2016

'Oet de gezèt và vreuger'...

...Kasteel Raath in Bingelrade viert morgen 'pas' zijn tweehonderdste verjaardag. Met dank aan de Bokkenrijders. In 1751 verwoestte een door de bandietenbende aangestoken brand het eerste kasteel Raath volledig. Geen torens, geen slotgracht, laat staan een ophaalbrug. Kasteel Raath in Bingelrade heeft meer weg van een herenhuis dan van een burcht...meer informatie

bron: Dagblad de Limburger 28 mei 2004.

22-05-2016

Sjob...

Terwijl ook de Sjob het einde van seizoen 2015/ 2016 binnen handbereik heeft, is er nog 'íjs-eet' flyer binnen gekomen.
Fluisterend delen we nog mede dat er verder nog een 2-tal activiteiten zullen plaats vinden en wel een bioscoop en een Happy Italy activiteit. Maar daarover later de concrete informatie (flyers).
Bekijk het programma onder de rubriek...bèngelder/ verenigingen/ jeugdvereniging Sjob.

20-05-2016

Geduld...

Van kinderen kan je heel veel leren !
Bijvoorbeeld: waar de grenzen liggen van je geduld.

19-05-2016

Dörpsgalm 11...

Alweer de laatste dörpsgalm van de maand mei 2016 met de weetjse Os bèngelder.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

15-05-2016

Pinksteren...

...Op die eerste Pinksterdag spraken de apostelen zo helder en meeslepend dat drieduizend mensen gedoopt werden. De Heilige Geest kwam niet enkel in de apostelen. Hij daalde ook neer over de hele christengemeenschap...

Lees meer onder...bèngelder/religie

15-05-2016

Ruuds Tirolerfeest...

OP zaterdag 2 juli 2016 is het weer feest in het Ontmoetingscentrum van Bingelrade. Ons aller Ruud Appelhof zal dan samen met diverse muziekgroepen uit de regio een groots Tiroler muziekfeest organiseren. Binnenkort meer info.

14-05-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Op woensdag 25 mei 2016 is het weer zover dan eet Bingelrade weer samen in het Ontmoeting Centrum. De deuren zijn al om 16.30uur geopend voor een gezellig babbeltje waarna het culinarische gebeuren om 17.30uur begint.
Het culinaire bestaat uit verse aspergesoep, asperges gegarneerd met eiersalade en achterham, gekookte krieltjes met peterselie, botersaus en tot slot voor de kleur een heerlijke wortelsalade met sinaasappel, honing en sesamzaadjes. Als toetje natuurlijk verse aardbeien met slagroom.
Voor deze maaltijd à € 7,50 kunt u zich aanmelden t/m zondag 22 mei 2016 bij José Schneiders, Dorpsstraat 193 of telefonisch 046-4423294 of 06-25022136.

13-05-2016

Repaircafé...

Op zaterdag 14 mei 2016 wordt wederom het succesvolle repaircafé in ons Ontmoetingscentrum gehouden. Vrijwilligers stellen tussen 10.00 en 13.00 uur hun vakkennis wederom ter beschikking. Het betreft verstelwerk, reparatie van elektrische apparaten, kleine reparaties van fietsen, meubels enz. ledereen is welkom, ook als er niets te repareren valt. U kunt onder het genot van een kop koffie de ongedwongen en gezellige sfeer tijdens de werkzaamheden proeven.

06-05-2016

Dörpsgalm 10...

Eerst repareren we kapotte spulletjes, waarna we samen gaan samen eten, alvorens we op reis gaan waarbij de kerkelijke zaken niet vergeten, de jeugd sturen we tussentijds naar de Sjob dit alles 'geinspireerd' door Zonnebloemloten...Oh, en niet vergeten ze komen ook nog oud papier ophalen en als allerlaatste verwelkomen we Ryan. Begrijpt U het nog?
Nee, dan lees maar gauw de hele dörpsgalm.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

02-05-2016

Onlangs in Belgie...

Laatst was ik in België en zag, terwijl ik op de bus stond te wachten, een Belg die zijn woning aan het schilderen was.
De man stond boven op een ladder en elke keer als zijn kwast leeg was klom hij naar beneden en doopte zijn kwast in de verfpot die beneden op de stoep stond. Nadat ik dat een tijdje had aangezien zei ik: 'Zeg meneer, u kunt de verfpot toch veel beter mee naar boven nemen? Dan hoeft u niet steeds naar beneden om uw kwast in de verf te dopen.'
De Belg kijkt mij medelijdend aan en zei: 'Awel manneke dat zal niet gaan hè, Dit is grondverf !

01-05-2016

Weerspreuk Mei...

"Voor nachtvorst zijt ge niet beschermd, totdat Servatius zich over u ontfermt."

27-04-2016

"Koningsspelen"

22 april 2016 waren de jaarlijkse koningsspelen op de basisscholen.

Ook op BS de Spil waren ze er klaar voor! meer informatie

 

25-04-2016

Sjob...

Van de volgende 3 Sjob evenementen kregen wij de verder details.
Te weten een speurtocht, Zoet gebak workshop en bosgolf.
Bekijk het programma onder de rubriek bèngelder/verenigingen/ jeugdvereniging Sjob.

24-04-2016

Koningsdag...

Op woensdag 27 april is het Koningsdag. Ook dit jaar maken wij hier samen een mooi Oranjefeest van in ons eigen dorp.
De kinderen mogen vanaf 13:00 uur met hun versierde fietsen verzamelen bij school. Vanaf hier vertrekken we onder begeleiding van de zaate hermenie naar Hedelfinger meer informatie

22-04-2016

Dörpsgalm 9...

Het einde van april nadert, dus het weer tijd voor allerlei konings/ onderscheidings en herdenkingsactviteiten.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws.

20-04-2016

Lente...

De schoonste dagen van de lente zijn die welke wij er zelf aan toevoegen.

Jan Vercammen

18-04-2016

Koningsdag...

Op woensdag 27 april is het Koningsdag. Ook dit jaar maken wij hier samen een mooi Oranjefeest van in ons eigen dorp. De kinderen mogen vanaf 13:00 uur met hun versierde fietsen verzamelen bij school. Vanaf hier vertrekken we onder begeleiding van de Zaate Hermenie naar Hedelfinger. Natuurlijk worden degene met de mooist versierde fietsen beloond met een prijs. Die middag is er voor de kinderen van alles te doen. Wat wij alvast verklappen, is de mogelijkheid voor de KINDEREN om deel te nemen aan een vrijmarkt. Hier kunnen zij op een kleedje hun speelgoed/spellen ed. verkopen. Wil je deelnemen aan de vrijmarkt dien je dit uiterlijk vrijdag 22 april kenbaar te maken via de mail (or.despil@gmail.com). Het programma van deze dag staat gepland tot 17:00 uur. De inhoud is nog een verrassing en volgt nog… Houd het dorpsgalmpje, Facebook en het Sjoeëlduûske in de gaten. Natuurlijk is dit alles onder het genot van gezellige muziek en de mogelijkheid om een drankje en BBQ hapje te nuttigen. Samen met jullie gaan we er een feestelijke middag van maken! Tot dan!!!
Het Oranjecomité

17-04-2016

Weerspreuk April...

"April maakt de bloem, mei bekomt de roem."

12-04-2016  

Update Bèngelder site...

U zult het ongetwijfeld hebben gemerkt, aan de Bèngelder site wordt weer gesleuteld. De site en het menu wordt aangepast zodat I-phones, I-pads, Smartphones etc. etc beter kunnen kijken op hun kleine(re) schermpjes. Deze ombouw wordt geleidelijk uitgevoerd en zal geen invloed hebben op de nieuws waarde van de site. Het enige U zult zien zijn verschillen qua layout tussen oude en nieuwe pagina's.
We zijn begonnen met de nieuws pagina. Bij schermen kleiner dan 599 pixels (breedte), vervalt de navigatie aan de bovenzijde van de pagina en komt automatisch een Knop met de naam Menu in beeld, vanwaar U het juiste menu-item kunt kiezen.

11-04-2016

Inzameling snoeiafval...

Grof snoeiafval kunt u op afroep door Rd4 gratis bij u aan huis laten ophalen. Maximaal kunt u dan 3 m³ goed gebundeld, niet verpakt in zakken of dozen, aanbieden. Bundels moeten hanteerbaar zijn en niet zwaarder dan 25 kilo en niet langer dan 150 cm. Geen hout dikker dan 10 cm en geen stammen, stronken en wortels. Het snoeiafval moet op de afgesproken afhaaldag uiterlijk om 7.00 uur 's ochtends zichtbaar aan de straat liggen. U dient dit wel op afspraak, minimaal 2 werkdagen van tevoren, telefonisch te melden bij het Rd4-servicepunt tel. 045-5437100 of via www.rd4.nl.
(bron: Dorpsgalm 25 maart 2016 )

09-04-2016

De Spil (w)eet het beter...

De nieuwe schijf van 5 is geïntroduceerd, maar ook de basisscholen besteden aandacht aan gezonde voeding. "Ik eet beter" is het voedingsprogramma zoals gevolgd door de groepen 7 en 8 op Basisschool de Spil. meer informatie

09-04-2016

Ruuds Tirolerfeest...

Ruud Appelhof zal samen met diverse muziekgroepen uit de regio een groots Tiroler muziekfeest organiseren en wel op zaterdag 2 juli 2016 in het Ontmoetings Centrum van Bingelrade.
Geweldige sfeer en gezelligheid verzekerd.
Alvast noteren in de agenda! Binnenkort meer info.

08-04-2016

Dörpsgalm 8...

Bij deze de uitgave van Dörpsgalm vrijdag 8 april 2016.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

07-04-2016 vaandel harmonie

Concert Seniorenorkest ...

Het Seniorenorkest Onderbanken geeft dit jaar haar voorjaarsconcert op zaterdag  16 april 2016 in het Ontmoetingscentrum te Bingelrade. Aan dit concert werkt ook het Pools zangkoor Wesoly Tulacz uit Brunssum mee. Het Seniorenorkest onder leiding van Jos Scheren  opent de concertavond om 19.00 uur. Hierna treedt Wesoly Tulacz (hetgeen Vrolijke Zwerver betekent) voor het voetlicht. Het koor staat onder leiding van  Sabina Drenth.  Bestuur en de 50 leden van het orkest alsmede van het koor willen door middel van dit concert u als inwoners van Bingelrade op een mooie muziekavond trakteren en heten u daarom hartelijk welkom bij hun voorjaarsconcert waarvoor geen entree gevraagd wordt.

06-04-2016

Weerspreuk April...

'Valt voor St. Joris (23 april) geen regen meer, komt na hem des te meer.'

03-04-2016

Hoe lang duurt het Hoogfeest van Pasen?...

...Niet alleen eerste en tweede paasdag. Het grootste feest van het jaar, Pasen, duurt zeven weken. En nog een dag, want Pinksteren vormt het sluitstuk van de paastijd. Op de veertigste dag, altijd een Donderdag, vieren het feest van de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Vanaf Hemelvaart is het nog een noveen – een periode van negen dagen – tot het Pinksterfeest..

Lees meer onder...bèngelder/religie

02-04-2016

Paaspicknick...

De paashaas bezocht vorig week vrijdag Basisschool de Spil meer informatie,

met veel enthousiasme

01-04-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Hoe culinarisch de Samen Eten groep van Bingelrade Ontmoet is, is inmiddels wel duidelijk.
Uiteraard vragen de 'eters' dan om het recept.
Wij ontvingen van de 'Samen Eten groep' het eerste recept, 'Pastinaaksoep met zalm' meer informatie

29-03-2016

Afstand...

Lachen is de kortste afstand tussen mensen.

 

27-03-2016

De vogel in de doornstruik...

...Het is een mooi beeld dat vooral ouderen zal aanspreken die immers de last van het kruis zwaarder voelen worden...

Lees meer onder...religie .

26-03-2016

Palmpasen...

Afgelopen weekend was er een gezinsmis ter ere van palmpasen en ter voorbereiding op de goede week.

We kregen de volgende foto's hiervan toegestuurd.

U kunt de foto serie ook bekijken onder foto & video/ Foto .

25-03-2016

Dörpsgalm 7...

Voor het paasweekend weer een Dörpsgalm.
Lees de actuele Dörpsgalm...nieuws .

23-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Toneel 2016 - 'Faken' en 'Verwikkelingen' (deel 7 en 8)...

Een 4-tal korte (trailers) en lange video's zijn weer openbaar gemaakt.
Vandaag hebben we het over 'Faken' en 'Verwikkelingen' meer informatie.

U kunt de video ook bekijken onder foto & video/ Video .

23-03-2016

ZijActief...

Hierbij de ledennieuwsbrief van April/ Mei 2016. meer informatie

21-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Toneel 2016 - 'Opa' (deel6)...

En dan was er ook nog opa Mafioso,
... eene seniele, gehandicapte, dementerende, hèlheurige, knoeëterigge ouwe man...meer informatie.

U kunt de video ook bekijken onder foto & video/ Video .

20-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Toneel 2016 - 'Angelo' (deel5)...

Angelo de ´Capo´ van de familie begint met stofzuigen terwijl men de cocaine aan het wegen is meer informatie.

U kunt de video ook bekijken onder foto & video/ Video .

19-03-2016

Sint Joep...

...Hoewel er duizend jaar liggen tussen de tijd Koning David en die van Sint Jozef, wordt hij door de evangelist vermeld als 'Jozef, zoon van David'...


Lees meer onder...religie .

18-03-2016

een

Ontmoeting

3 sterren maaltijd...bij Bingelrade ontmoet

Het was afgelopen woensdag weer genieten met het 'kookteam' van Bingelrade ontmoet. De maar liefst meer dan 70 'eters' genoten van de gerechten die hun werd aangeboden.
Wat de redactie van www.bengelder.nl daarbij opviel was dat het even bijpraten in het kader elkaar ontmoeten hoog in het vaandel stond, omzoomd door lekker eten... dus voor Bingelraadse begrippen een '3 sterren avond'.

Het recept van dit culinarische gebeuren kunt U een dezer dagen op bengelder.nl lezen.
Onze fotografe was ook ter plekke en maakte ruim 60 foto's meer informatie.
U kunt de foto serie ook bekijken onder foto & video/ Foto .

17-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Toneel 2016 - 'Marino's as' (deel4a-4b)...

Marino's as wordt uitgestrooid op de ... meer informatie.
Bekijk hierbij de korte (trailer) of de langere scene.

U kunt de video ook bekijken onder foto & video/ Video .

16-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Toneel 2016 - 'Hangen' (deel3a-3b)...

Angelo wordt opgehangen door een boze Rudy meer informatie.

Bekijk hierbij de korte (trailer) of de langere scene.


U kunt de video ook bekijken onder foto & video/ Video .

16-03-2016

Sinaasappels...

Een dame op de markt vraagt aan de koopman:" Zijn deze sinaasappels zoet?"
"Jazeker, mevrouw, ik heb ze de hele dag nog niet gehoord!"

15-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Toneel 2016 - Johnny is smoorverliefd (deel2)...

Johnny Geelen van de gemeente is smoorverliefd op Isabella meer informatie.


U kunt de video ook bekijken onder foto & video/ Video .

05-03-2016

Sjob...

Van de volgende 3 Sjob evenementen kregen wij de verder details.
Te weten een een zwem-, Ren je rot-, en een Movienight actviteit.
Bekijk het programma onder de rubriek verenigingen/ jeugdvereniging Sjob.

14-03-2016

Mafioso

tonieël
Bèngelder

Backstage...

...Zenuwachtig, tafelkleedje recht/ scheef, toneelattributen op de juiste plaats, muziek/ video testen, broodjes smeren, bar gevuld, laatste instructies aan de 'tonelers', etc, etc...en als laatste 5 minuten voor aanvang elkaar succes wensen. (de zenuwen gieren door mijn keel)...
Dit, en nog veel meer, speelt zich af voor de uitvoering van een toneelstuk.

Wij vroegen onze vaste fotografe Wilma om haar lenzen eens op het backstage gebeuren te richten, met het volgende resultaat meer informatie.
U kunt de foto serie ook bekijken onder foto & video/ Video .
U kunt ons ook volgen op facebook

13-03-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Op woensdag 16 maart 2016 is het weer zover dan eet Bingelrade weer samen in het Ontmoeting Centrum. De deuren zijn al om 16.30uur geopend voor een gezellig babbeltje waarna het culinarische gebeuren om 17.30uur begint.
Het culinaire bestaat uit Pastinaaksoep met zalm, appel en bosui. Belgische stoofschotel met kippendij en warme groenten, basmatirijst en groene salade...EN...als verrassing Sarah's toetje, gemaakt door Sarah Geilen.

13-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

De groate cocaine famiellies zint verhoeësd noa Bèngelder...

Gisteravond sloot het doek definitief voor het tonieëlgroep Bèngelder in 2016. Indien we de reacties samenvatten, dan was het een prima toneelstuk wat door de 'bezoekers' erg werd gewaardeerd.
Vandaag en morgen nog opruimen en dan rust voor de 'tonieëlmannen', na de laatste hectische weken,
Aangezien gisteren
video opnames zijn gemaakt kunt U de komende weken nog eens rustig vanuit Uw luie stoel het geheel bekijken.
Ondanks de video's momenteel worden gecaptured, en het 'edit' werk daarna start, beginnen we vandaag al met de introductie van het geheel meer informatie.

12-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Een beetje (veel) gestoord...

Je moet nooit aan 'tonelers' vragen wat men van hun optreden vond,
want het toneelspelen stopt nooit meer informatie.

Kaarten voor het optreden van vanavond kunt U krijgen bij
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 te Bingelrade, tel. 046-442183
9

of bij de kassa vanavond.

11-03-2016

Palmpasen gezinsmis...

Zoals ieder jaar gebruikelijk, is er een palmpasenviering in onze kerk op zaterdag 19 maart om 19.00 uur. Deze gezinsviering wordt geleid door diaken Math Cuvelier. De muziek wordt verzorgd door een klarinetensemble bestaande uit Anna, Stijn, Vieve en Davy olv. muziekdocente Elly Wolters. Kinderen van basisschool De Spil zullen voorlezen.
Iedereen is van harte welkom. Noteer dus 19 maart in jullie agenda!
Het gezinscomité.

10-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Bèngelder Toneel 2016...

'de letste meugelekheid'.

Het laatste optreden van Tonieëlgroep Bèngelder staat voor de deur, morgen zaterdag 12 maart 2016, sluit het doek voor dit jaar.
Morgenvroeg een korte interview met de toneelspelers(sters) wat/ hoe zij het ervaarden meer informatie

Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen bij
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 te Bingelrade, tel. 046-442183
9
of bij de kassa morgenavond.

10-03-2016

Dörpsgalm 6...

Met alle toneelaandacht zouden we bijna nog onze dörpsgalm vergeten. We naderen de pasen met rasse schreden getuige ook de aankondigingen in deze dörpsgalm.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

10-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

De groate cocaine famiellies zint verhoeësd noa Bèngelder...

We maakten in januari 2016 enige opnames van een van de vele repetities.
Met nog 2 maanden te gaan was er nog genoeg werk te doen meer informatie.

09-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

het is nog niet afgelopen...

De toneelgroep Bèngelder pakt vanavond de handschoen weer op ter voorbereiding van hun laatste optreden, aanstaande zaterdag 12 maart 2016 om 19.30 uur.
Reacties als: 'Het was weer geweldig. Heb weer tranen gelachen, jullie waren allemaal super goed'...geven voldoening om de laatste en de zware repetie cyclus van de laatste weken te volbrengen.
De 'toneelmannen' willen graag de liefde voor het toneel aan U overbrengen, met een spetterend maf(fia) toneelstuk, dus ben er aanstaande zaterdag bij in een kolkend Ontmoetings Centrum van Bingelrade.
Er zijn nog enkele kaarten te verkrijgen bij
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 te Bingelrade, tel. 046-442183
9

09-03-2016


Activiteiten Kalender...

De Bingelraadse activiteiten kalender is bijgewerkt met alle activiteiten van RD4. Mocht U het even niet meer weten en/of bent U de ophaalkaart kwijt...geen nood het staat in deze kalender en... U kunt het ook nog printen. Makkelijk toch.
Heeft U activiteiten geef het ons dan door Contact.
Bekijk de Activiteiten kalender onder de activiteiten kalender .

07-03-2016

Voorjaar...

Op een stralende voorjaarsdag ontmoeten twee waarzegsters elkaar. "Wat een weertje, hè?" zegt de een. "Nou", zegt de ander, "het doet me denken aan de lente van 2050!"

06-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

De groate cocaine famiellies zint verhoeësd noa Bèngelder...

Gisteravond was het zover, na 6 maanden oefenen was gisterenavond het 1e optreden van tonieël Bèngelder.Het maffia stuk hield de 'gemoederen' in de zaal goed bezig en we mogen spreken over een uiterst succesvol optreden.
Het was een complete toneel avond waarbij zelfs de handhavende macht fysiek aanwezig was om duistere personen te fouilleren en na afloop werden een 20-tal videopnames getoond van eerdere toneeloptredens...er werden overigens geen arrestaties verricht.
Voor degene die nog geen entreekaarten hebben U kunt volgende week Uw gemiste kans inhalen want dan wordt het stuk voor 2e keer gespeeld en daarna sluit het doek definitief in 2016.

05-03-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...
Tijdens het toneelstuk 'De erfenis van NonckSjors' uit 2009, schakelt Elisabeth, in de volksmond Betje, wel heel erg snel over van haar gewone leven naar haar adelijke rol meer informatie.
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

05-03-2016  

Na halfvasten...
...Halfvasten kreeg dit jaar een bijzonder accent. De carnavalsoptochten die ingehaald moesten worden. En op deze speciale manier zijn we in de tweede helft van de veertigdaagse vasten terecht gekomen. Even omkijken naar de afgesloten eerste helft. Wat blijkt ook dit jaar weer? Vasten is moeilijker geworden...

Lees meer onder...religie .

04-03-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...
Tijdens het toneelstuk 'De erfenis van NonckSjors' uit 2009, weerklingen heusse spookgeluiden die Betje aardig over de rooie helpen meer informatie.
De thema van morgen ...'de kale kak'.
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

04-03-2016

Mafioso
logo_toneel_transparant

tonieël
Bèngelder

Succesvolle generale...

Gisteravond was de generale repetitie van de mafioso club van Bingelrade geheten Bèngelder tonieël. Ze zijn na 6 maanden zwoegen er klaar voor...en de laatste plooitjes zijn weggewerkt.
Spijtig genoeg kunnen we U niets vertellen over de verdere inhoud en ludieke scenes, maar er is voor ieders wat wils.
Een stuk dat U niet mag missen, ook al wilt U eens een jaartje overslaan als trouwe bezoeker.
Het is een complete avond waarbij niet alleen het toneelstuk centraal staat waar...EN waarbij zelfs de handhavende macht zich niet onbetuigd laat.
We hopen U morgen (vijf) en/ of volgende week zaterdag (twaalf maart 2016) te ontmoeten.
Kaarten kunt U kopen bij...
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 te Bingelrade, tel. 046-4421839
(iedere werkdag tussen 16.00-18.00uur).

03-03-2016

Mafioso

Fred

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: 'Jammeresdettenweare Mien po po miemke...''

 

Meer kunt zien en horen op tijdens de optredens van toneelgroep Bèngelder op Zaterdag 5 en ZATERDAG 12 maart 2016

02-03-2016

Mafioso

Ron

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: 'Sjuus. Ze wieert oeetgesjolje. Mer dat geet noew neet mier gebeure..''

02-03-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...

Tijdens het toneelstuk 'De erfenis van NonckSjors' uit 2009, bezoeken Daan en Hein de wijnkelder van wijlen NonckSjors meer informatie. (Bron: LOO tv)
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

01-03-2016

Mop...

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas:
"Wie van jullie kan de seizoenen van het jaar opnoemen?" Jantje steekt zijn vinger op. "Zeg het maar Jantje!" "Herfst, winter…", begint Jantje, maar verder blijft het stil. "Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?", vraagt juf.
"Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!"

29-02-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...

In 2009 kwam de LOO op bezoek en bracht het hele toneelstuk van 2000 in beeld...'De erfenis van NonckSjors' in beeld
Wie deed er toen mee, weet U het nog? meer informatie
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

28-02-2016

Dankbaar...

...Ons kerkbestuur wil op deze plaats alle parochianen danken die al jaren deelnemen met een vaste, (half)jaarlijkse kerkbijdrage aan de parochie...

Lees meer onder...religie .

28-02-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...

Vandaag de volgende toneel (deel 2) 'trainings' video van een repetitie kort voor de uitvoering van 2000, het toneelstuk genaamd 'Op de sjtaasje'. Herkent U de acterenden nog? meer informatie
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

28-02-2016

Mafioso

Riet

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: 'Mansluuj, break mig de bèk neet oape druuver''

 

Meer kunt zien en horen op tijdens de optredens van toneelgroep Bèngelder op Zaterdag 5 en ZATERDAG 12 maart 2016

27-02-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

Op woensdag 16 maart 2016 is het weer zover dan eet Bingelrade weer samen in het Ontmoeting Centrum. De deuren zijn al om 16.30uur geopend voor een gezellig babbeltje waarna het culinarische gebeuren om 17.30uur begint.
Het culinaire bestaat uit Pastinaaksoep met zalm, appel en bosui. Belgische stoofschotel met kippendij en warme groenten, basmatirijst en groene salade...EN...als verrassing Sarah's toetje, gemaakt door Sarah Geilen.
Aanmelding kan t/m zondag 13 maart 2016 bij José Schneiders: tel. 4423294 of 0625022136.

27-02-2016 jubileum

Heemkunde...

Hierbij de heemkunde nieuwsbrief van Februari/ Maart 2016 meer informatie.

26-02-2016

Mafioso

Brenda

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: 'Ich hub dees baan ech neudig!'

 

Meer kunt zien en horen op tijdens de optredens van toneelgroep Bèngelder op Zaterdag 5 en ZATERDAG 12 maart 2016

26-02-2016

Dörpsgalm 5...

Tjonge daar is die weer, het is allemaal zo van zelfsprekend dat die weer op onze deurmat valt..heeft U zich dat wel eens gerealiseerd!
Diverse personen van het redactie doen dit al gedurende de begin jaren, er wordt zelfs rekening gehouden met vakanties om Dörpsgalm op tijd op de deurmat te krijgen. Chapeau voor het redactie team.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

25-02-2016

Weerspreuk Februari...


'Een veel te vroege lente, geeft brood zonder krenten.'

25-02-2016

Mafioso

Wendy

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: ''Ich hub Mien bearke toch Zoë gemist...'

 

Meer kunt zien en horen op tijdens de optredens van toneelgroep Bèngelder op Zaterdag 5 en ZATERDAG 12 maart 2016

24-02-2016  

Hulp gevraagd...

Het gezinscomité van de Heilige Lambertuskerk Bingelrade, bestaande uit diaken Math Cuvelier en diverse moeders, vraagt uitbreiding van haar leden! Het gezinscomité verzorgt diverse gezinsmissen per jaar, zoals de kerstviering en de palmpasenviering. Aangezien komend jaar diverse kinderen basisschool De Spil verlaten, vragen wij aan de ouders/verzorgers, opa's en oma's van de kinderen van onze school om ons te helpen.
Voor informatie kunt u terecht bij Désirée Maessen of Sandra Albers .

24-02-2016 vaandel harmonie

Hubert Hermens Solistenconcours 2016 in Bingelrade...

Onder auspiciën van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen en in opdracht van de MFO (Muziek Federatie Onderbanken) vindt er jaarlijks het Hubert Hermens Solistenconcours plaats.
De MFO heeft de organisatie van dit solistenconcours, dit jaar toegewezen aan Harmonie St. Caecilia en zal plaatsvinden op zondag 20 maart 2016 meer informatie.

23-02-2016

Mafioso

Hennie

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: 'Vier zint sjtraks, de eenige, echte euvergeblieëve Mafiafamilje'

 

 

 

Er zijn nog kaarten te koop voor de optredens van toneelgroep Bèngelder op Zaterdag 5 en ZATERDAG 12 maart 2016.

22-02-2016

We hebben een Limburgs Kampioen in ons midden!

Iris Timmermans behaalde afgelopen zaterdag 20 februari 2016, in Panningen tijdens de Limburgse Kampioenschappen Toestelfinales in de categorie  jeugd 2, divisie 2 een gouden medaille op het onderdeel sprong.
Vorig jaar was zij overigens ook Limburgs beste op dit onderdeel.

Op de onderdelen vloer, brug en balk behaalde zij een mooie zesde plaats.

Proficiat

21-02-2016

Mafioso


Henk

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: "Miserie, miserie.Ig wil, ig kèn, same sjteeds stèrk.!

 

Er zijn nog kaarten te koop voor dit Mafioso gebeuren bij...
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 te Bingelrade, tel. 046-4421839
(iedere werkdag tussen 16.00-18.00uur).

20-02-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...

Na eergisteren een operatie, gisteren een moordaanlag en...vandaag een reanimatie, dit alles veroorzaakt door de knettergekke Tonieëlgroep và Bèngelder'.
In 2012 wordt het toneelstuk: "de bevroren pastoor' ten tonele gebracht, waarbij een reanimatie scene de lachspieren aan het werk zet. meer informatie.
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

19-02-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...

Nadat we gisteren zijn begonnen met een heuse 'operatie',
gaan we vandaag verder met een 'Moordaanslag' uit het toneelstuk van 2015 geheten 'Knettergek' meer informatie.
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

19-02-2015


Activiteiten Kalender...

Een paar dagen geleden vertelden wij dat er een degelijkere activiteitenkalender was voor ons Bingelraadse land. Wenst U een kort maar krachtig overzicht van de komende klik dan rechts-boven in de agenda op [Agenda] of kijk even hier . (en U kunt het ook nog printen)
Heeft U evenementen/ activiteiten te melden, laat het ons dan weten via de knop contact Contact
Bekijk de Activiteiten kalender onder de activiteiten kalender .

18-02-2016

tonieël
logo_toneel_transparant
và vreuger

Diej hubbe get paraat gemakt...

Op zaterdag 5 en 12 maart 2016 zijn de jaarlijkse toneelvoorstellingen van Tonieëlgroep Bèngelder, een evenement waar U overigens nog kaarten voor kunt kopen meer informatie.
Omdat er de afgelopen jaren een breed scala van 'onderwerpen' ten tonele werd gebracht, gingen op zoek naar bewegende beelden, welke wij U de komende weken zullen presenteren.
Vandaag beginnen we met een trailer van een heuse operatie meer informatie.
Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

15-02-2016

Bèngelder

Mafioso

Tonieël 2016 - er is meer !

Zoals U al met grote waarschijnlijk weet, zijn de optredens van toneelgroep Bèngelder op Zaterdag 5 en ZATERDAG 12 maart 2016 en is de voorstelling van de zondag gestopt.
Het toneelconcept is gewijzigd, wat verklappen wij U niet maar plan persoonlijk meer tijd om de toneelvoorstelling heen in.
Heeft U nog geen kaarten dan kunt U die per ingang van volgende week verkrijgen meer informatie.
(De kaartverkoop start dinsdag 16 februari 2016 van 19.00-20.00 uur in het Ontmoetingscentrum, Dorpsstraat 145 te Bingelrade.

Vervolgens iedere werkdag tussen 16.00-18.00 uur bij...
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 te Bingelrade, tel. 046-4421839).


Meer informatie kunt vinden onder de rubriek verenigingen/ toneelgroep Bèngelder .

15-02-2015


Activiteiten Kalender...

We waren niet tevreden over onze activiteiten (evenementen) kalender vandaar dat we de layout van de activiteiten kalender hebben veranderd. Tevens kunt U de activiteiten printen.
Heeft U evenementen/ activiteiten te melden, laat het ons dan weten via de knop contact Contact
Bekijk de Activiteiten kalender onder de activiteiten kalender .

14-02-2016

De vastentijd...

...Als je gaat vasten uit eerbied voor God, laat het dan niet aan ieder weten. Schijnheilige mensen doen dat wel....

Lees meer onder...religie .

13-02-2016

Mafioso


Tom

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: "Went ze mer zachte henjtjes head"

 

Meer toneel nieuws onder de rubriek verenigingen/ toneelgroep Bèngelder .

13-02-2016  

Foutje, bedankt...

Per toeval kwamen wij erachter dat fotoseries en dorpsgalmsessies niet te bekijken waren op Smartphones, I-phones en dergelijke media. Wij kunnen U mededelen dat U de informatie nu wel kunt bekijken Smartphones, I-phones en dergelijke.Veel plezier ermee.

12-02-2016

Bèngelder

Mafioso

Startverkoop Tonieël kaarten...

Zaterdag 5 en ZATERDAG 12 maart 2016 zijn er weer de jaarlijkse toneeluitvoeringen (er is GEEN toneeluitvoering meer op zondag).
De kaartverkoop start dinsdag 16 februari 2016 van 19.00-20.00 uur in het Ontmoetingscentrum, Dorpsstraat 145 te Bingelrade.

Vervolgens iedere werkdag tussen 16.00-18.00 uur bij...
Mevr. Von den Hoff, Stegel 6 te Bingelrade, tel. 046-4421839.
Meer informatie kunt vinden onder de rubriek verenigingen/ toneelgroep Bèngelder .

12-02-2016

Dörpsgalm 4...

De carnaval is weer uitgeraasd en de schorre kelen blijven achter met/ zonder ziektekiemen, maar ondanks dit is er weer een nieuwe Dörpsgalm. Het Bèngelder tonieël staat over 3-tal weken weer op de planken met 'De Godmother', maar ook ZijActief en de Sjob vervolgen hun 2016 programma.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

11-02-2016

Bèngelder
logo_toneel_transparant
Maffia

Bèngelder tonieël...

Op 5 maart 2016, het 1e optreden van 2016 van tonieëlgroep Bèngelder, dus drukke tijden de komende weken voor het gehele team.
Nadat begin september de repetities begonnen volgde deze week op aswoensdag, het verdere serieuze werk, de bouw van het decor.
Uiteraard was onze fotograaf ter plekke en maakte de volgende 'kiekjes'.
(De kaartverkoop start dinsdag 16 februari 2016 van 19.00-20.00 uur in het Ontmoetingscentrum, Dorpsstraat 145 te Bingelrade).

Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

10-02-2016

Weerspreuk Februari...

'Voor de oogst is het goed, als Apollonia (9 feb.) het waaien doet. Apollonia komt binnen met een witte hoed, of met een hoge vloed'

09-02-2016

Mafioso

Ria

Bèngelder tonieël...

 

Citaat: "Wat zal d'r weer vual gelache weare, doa dont ver ut oog vuur"

 

Meer info onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

08-02-2016

Bèngelder

Maffia

Tonieël in Os Bèngelder...

En... als de carnaval voorbij dan is het weer tijd voor volgende evenement en wel...Os Tonieël.
Zaterdag 5 en zaterdag 12 maart 2016 zijn er weer de jaarlijkse toneeluitvoeringen (er is GEEN toneeluitvoering meer op zondag).
Vorig jaar was de boel 'knettergek' en dit jaar gaat men op de 'Maffia' toer meer informatie.
Meer informatie meer informatie kunt U ook komende weken vinden onder de rubriek verenigingen/toneelgroep Bèngelder .

08-02-2016

denske

Vastelovend denske...

Wij maakten met onze mini camera, enkele videobeelden van de carnavalsdisco, later in de middag meer informatie.

07-02-2016

zôndig

Programma vasteloavend ì Os Bèngelder, zôndig...

* Zondag 7 februari 2016, is er in de Lambertuskerk om 9.30 uur een H. Mis in het dialect.

* Zondag 7 februari 2016, om 11.30 uur is er een prinsebrunch in het O.C. in een carnavaleske sfeer.
* Zondag 7 februari 2016, vanaf 18.11 tot 00.11 uur het grote carnavalstreffen in het O.C.


Ut ganse vastelovens programma kint gér hie bekieke meer informatie.

07-02-2016

joker

verdreet

Den Optog và Bèngelder...

De Bingelraadse carnavalsoptocht 2016 was een goed verzorgde optocht met zeer originele onderwerpen.
Onze fotograaf was ter plekke om onze mening te ondersteunen meer informatie.
U kunt de foto serie ook bekijken onder foto & video/ Foto .

U kunt de video van de Optocht kunt U bekijken onder foto & video/ Video .

06-02-2016

Oet de ouw does

Vasteloavend và vreuger...

We snuffelden in onze archieven en kwamen de volgende carnavalsopnames tegen van ca. 30 jaar geleden. Herkent U ze nog? meer informatie

U kunt de foto serie ook bekijken onder foto & video/ Video .

06-02-2016

Zoaterdig

Programma vasteloavend ì Os Bèngelder, zoaterdig...

* Zaterdag 6 februari 2016, begint om 14.11 uur de carnavalsoptocht.
* Zaterdag 6 februari 2016, na de optocht is de prijsuitreiking met aansluitend een daverende carnavalsdisco.

05-02-2016

Vriedig

Programma vasteloavend ì Os Bèngelder, vriedig...

* Vrijdag 5 februari 2016, om 13.00 uur is de carnavalsmiddag van basisschool De Spil in het O.C. Prins Rob II en Prinses Joyce.

* Vrijdag 5 februari 2016, vVanaf 19.33 uur. Sjobcarnaval met een bezoek van Prins Rob II en Prinses Joyce 1.

05-02-2016

Vasteloavend ì Os Bèngelder...

Wilt U het gehele carnavalsprogramma van de Keescheknup weten, wij hebben het voor U 'ge-internettiseerd' meer informatie.

U kunt het programma ok vinden onder verenigingen/ carnavalsvereniging de Keescheknup

04-02-2016

Aanmelden voor de optocht...

Deelnemers aan de carnavalsoptocht op zaterdag 6 februari, die voor een prijs willen meedingen, dienen zich tijdig aan te melden via het aanmeldingsformulier op de site www.cvdekeescheknup.nl.

Afhalen optochtnummer bij schildersbedrijf de Kloes, Dorpsstraat 19, tot 13.45 uur. Verdere info tel. 4426040. Alvast bedankt!

02-02-2016

Vasteloavend kostuum...

'Missjien houwe veer tog un anger kostuum motte keeze'

01-02-2016

Vasteloavend wiets...

Hoe ga jij naar het carnaval?? Ik ga als lucifer in ieder geval.......

Ik kom helemaal naakt en een rode kop krijg ik vanzelf!

31-01-2016

Jaar van het Godgewijde Leven...

...De zusters van twee Italiaanse ziekenhuizen, één in de hoofdstad Amman en een in de stad Karak, werken met hun staf en vrijwilligers dag en nacht om zoveel zieke Syrische zieken te helpen als ze maar aankunnen. Wie geen geld heeft wordt toch geholpen....

Lees meer onder...religie .

31-01-2016

Een Keescheknup prinses ?...

De stemhokjes van de Poll zijn gesloten over de vraag: "Een prinses mag tijdens de Bingelraadse carnavalsdagen de scepter zwaaien?"
Er waren 31 stemmers waarvan 74% Ja stemde en 26% met Nee meer informatie.

30-01-2016

Vasteloavend ì Os Bèngelder..

Ut is vuur os een groeëte Ier uch te kênne oetneudige op de receptie van os nuuj Prinse pare:
Prins Rob 11 & Prinses Joyce I en Jeugdprins Dylan I & Jeugdprinses Anna I.
De receptie wurt gehoute in ut Ontmoetingscentrum, Durpssjtroat 145 in Bêngelder op zoaterdig 30 januari 2016 van 19:33 tot 21:33 oer meer informatie.

29-01-2016

ZijActief...

Hierbij de ledennieuwsbrief van Februari en Maart 2016. meer informatie

29-01-2016

Voorlezen...

...De kleuters verheugden zich er al dagen op...en eindelijk was het zover: in pyjama naar school!
Niet alleen de kleuters maar ook juf Marjo zaten in slaapkleding in de klas.
...
Lees meer meer informatie.

29-01-2016

Dörpsgalm 3...

Een Dörpsgalm volledig beheerst door de carnaval, waarbij ZijActief, Oudpapier ophalen en een nieuwe boreling heel even het onderspit delven.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

28-01-2016  

Kerkdorp Bingelrade...

...Kerkdorpen hebben een kerk. Bingelrade ook. Al van ver is de bijzondere toren te zien. Al tachtig jaar lang. Mensen van Bingelrade hebben gezorgd dat die kerk met die toren er kwam. Door handen
spandiensten met vervoer van bouwmaterialen en specie in een tijd zonder bouwliften en dergelijke. Wat hebben ze dubbeltjes en kwartjes gespaard. Heel consequent werden door een legertje parochianen kerkbijdragen wekelijks opgehaald aan huis. Er werden ook acties verzonnen om uit de kosten te komen. En dat in de economische malaise van de jaren dertig...
meer informatie.

27-01-2016

Vasteloavend wiets...

Tijdens carnaval rijdt een man slingerend over de weg en wordt aangehouden door een agent. De agent komt naast de auto staan en vraagt waar hij geweest is."We zijn in een paar cafe's geweest" antwoord de man. "Juist ja," antwoord de agent en vouwt zijn armen over elkaar, "Nu is het zo; Ik volg u nu al een tijdje en merkte op dat twee kruisingen terug uw vrouw uit de auto is gevallen." zegt de agent.
"GOD ZIJ DANK" antwoordt de man. "IK DACHT AL DAT IK DOOF WAS GEWORDEN..."

24-01-2016  

Zilverencamera award...

Oud bingelradenaar Roger Cremers woonachtig in Amsterdam is genomineerd voor de zilverencamera. Voor zover ons de berichten bereiken heeft Roger heeft in zijn jeugdjaren gewoont in Bingelrade en was zijn familie actief binnen het carnavalsgebeuren waarin zijn zus dansmarietje was.
Kijk voor meer informatie op de site van de Locale Omroep Onderbanken meer informatie,of bij op de site van de www.zilverencamera.nl meer informatie

23-01-2016

Sjob...

Van Joyce kregen wij het aanvullende programma van de Sjob, met een echte GameNight, dus...slaapzakken meenemen zouden we zeggen.
Bekijk het programma onder de rubriek verenigingen/ jeugdvereniging Sjob .

23-01-2016

Jeugdprinsenpaar 2016...

...Zenuwen, zenuwen en nog eens zenuwen bij de kandidaten, en ook bij hun ouders. Het spel Jenga moet gaan bepalen wie er Jeugdprins en Jeugdprinses van Basisschool De Spil te Bingelrade mogen worden. Trillende handjes en knikkende knieën...meer informatie

22-01-2016

Bingelraadse haalt brons...

Iris Timmermans, lid van turnvereniging Turning Point te Sittard en
uitkomende in de 2e divisie, jeugd 2, heeft op 16 januari 2016 tijdens de 2e voorwedstrijd van het meerkamp turnen in Cuijk een bronzen medaille behaald.
Iris proficiat

22-01-2016

Bingelrade
Bingelrade Ontmoet
Ontmoet

Samen smullen...

Afgelopen woensdag 20 januari 2016 Gisteren was het weer smullen in het Ontmoetings Centrum van Bingelrade. Een 55-tal eters hadden zich ingeschreven voor een Bèngelder maaltijd.
Het was zoals gewoonlijk weer voortreffelijk, getuige de foto's meer informatie.
U kunt de foto serie ook bekijken onder foto & video/ Foto .

21-01-2016

Weerspreuk Januari...

Geeft januari een sneeuwtapijt, dan zijn we gauw de winter kwijt.

20-01-2016

Prinsenproclamatie 2016...

De voorlezen van de wetten van onze nieuwe prins meer informatie.
U kunt deze video ook bekijken onder de rubriek foto & video/ Video.

20-01-2016

Een Keescheknup prinses ?...

Met alle prinsenproclamatiegeweld waren we het bijna onze Poll vergeten met de vraag aan U: "Een prinses mag tijdens de Bingelraadse carnavalsdagen de scepter zwaaien?"
23 personen stemmers gaven hun mening tot nu toe, maar we willen nog veel meer personen vragen hun mening te geven om de stemming goed te kunnen beoordelen.

De Poll sluit op zaterdag 23 januari 2016.

19-01-2016

Prinsenproclamatie 2016...

De installatie van Prins Rob 2 meer informatie.
U kunt deze video ook bekijken onder de rubriek foto & video/ Video.

(morgen presenteren wij U de video van het voorlezen van de wetten)

18-01-2016

Afscheidsrede Prins Enrico 1...(trailer)

Dat Prins Enrico 1 bij Tonieëlgroep Bèngelder zit kunt U op de volgende video zien,
met andere woorden een afscheidsrede op ze'n Enrico's meer informatie.
U kunt deze video ook bekijken onder de rubriek foto & video/ Video.

(U kunt Enrico's toneelkunsten zien op 5 en 12 maart 2016 in het OC van Bingelrade)

17-01-2016

Facebook volgde onze nieuwe Prins Rob 2...

Met enige trots mogen we vertellen dat een kleine 3000 facebookers het eerste levenslicht van Prins Rob 2 zagen. Iets waar wij als Bingelradenaren trots op mogen zijn.

De komende dagen nog meer bewegende beelden meer over deze proclamatieavond.

17-01-2016

Prins 2016

Rob de Wit

De Keescheknupprins 2016...

Bengelder.nl registreerde het eerste levenslicht van Prins Rob 2 tijdens de prinsenproclamatie van 2016 meer informatie.

U kunt deze video ook bekijken onder de rubriek foto & video/ Video.

17-01-2016

Prins 2016

Rob de Wit

De Keescheknupprins 2016 is...

De opvolger van Prins Enrico 1 is Rob de Wit en wordt geproclameerd als Prins Rob 2.
Zijn nominatie in de Prinsenpoll 2016 was dus terecht en hij kreeg 2 stemmen van de in totaal 163 stuks tussenstand.

16-01-2016

Interview Keescheknup vorst...Huub Finger

Bengelder.nl overviel interviewde keescheknup vorst Huub Finger,
en stelden hem vragen over de carnavalsproclamatie en
hoe hij zich daarop voorbereid.

U kunt deze video ook bekijken onder de rubriek foto & video/ Video.

16-01-2016

2016

Wie wordt het

?

De Poll gaat uit ze'n bol...

De laatste uren zijn aangebroken voor Prins Enrico 1 en de nieuwe Prins staat aan het begin van zijn Prinsencarriere.
U kunt vandaag voor de allerlaatste keer nog stemmen op de poll vraag; 'Wie wordt prins van 2016' tussenstand.
(let op: Straks, zaterdag 16 jan 2016, na 18.00 uur kunt U niet meer stemmen).
Op www.bengelder.nl kunt U morgen de eerste seconden van de 'nieuwe" Prins 2016, op video kunnen bekijken dan kunnen we zien of de Prinsenpoll 2016 een treffer heeft gehad.

16-01-2016


Conditie

Conditie...

Is het ons wel eens opgevallen dat optredens conditioneel zwaar belastend zijn, en dan moet men er ook nog bij zingen.
Kijk maar eens even naar deze video en doe het maar eens na meer informatie.

U kunt deze video ook bekijken onder de rubriek foto & video/ Video.

15-01-2016

Dörpsgalm 2...

Door alle carnavalsgeweld zouden we nog vergeten dat er ook nog de 2e Dörpsgalm van 2016 is uitgebracht, met uiteraard heel veel carnaval.
Lees de actuele Dörpsgalm onder...nieuws .

15-01-2016

de huidige

prins

Prinsen ge(b)roddel 2016...???

Wie zou eigenlijk de aanstaande Prins moeten kennen?, juist..Prins Enrico 1. Tijdens de toneelrepetitie plukten wij hem van de 'buhne' af, zetten hem letterlijk tegen de muur en stelden hem de volgende 2 vragen...of we veel wijzer zijn geworden? Oordeelt U maar zelf meer informatie

U kunt deze video ook bekijken onder de rubriek foto & video/ Video.

15-01-2016

2016

Wie wordt het

Prins ?

Prinsenpoll 2016...Extra stem...
U kunt vanaf vandaag , vrijdag 15 januari 2016, EEN EXTRA STEM uitbrengen op een van de Prinsenkandidaten van de Poll 2016.
Wordt Prins Kevin dan onttroont als de prinselijke koploper, grijpen Prins Wim, Prins Danny en Prins Luc alsnog hun kans en wordt de tussenstand op ze'n kop gezet.
U heeft het nog in handen...en...roep verder IEDEREEN op zijn/ haar extra uit te brengen maar let op, de PrinsenPoll eindigt morgen (zaterdag 16 jan 2016) om 18.00 uur.
(U kunt ons overigens ook volgen op facebook)

15-01-2016

Een Keescheknup prinses ?...

De kop is eraf en het stemmen op de poll komt langzaam op gang.
Momenteel heeft ruim 75% geen bezwaar tegen een prinses als 'heerser' van het Keescheknupland.
Maar we willen nog veel meer personen vragen hun mening te geven om de stemming goed te kunnen beoordelen.
U brengt hier Uw uit.

14-01-2016

Een Keescheknup prinses ?...

Sinds het 54 jarig bestaan van carnavalsvereniging de Keescheknup zijn er prinsen aan de 'macht' gekomen.
Vanaf vandaag kunt U stemmen op de de vraag:
"Een prinses mag tijdens de Bingelraadse carnavalsdagen
de scepter zwaaien?" .

13-01-2016

2016

Wie wordt het

Prins Luc

Nog 4 dagen...

Krijgt Prins Kevin de laatste dagen nog concurrentie?
Prins Wim met ze'n 2e plaats krijgt er weer meer stemmen bij dan Prins Kevin en loopt dus weer in op hem maar Prins Danny en Prins Luc sluipen ook steeds verder naar voren.
Weet U het nog?...uiteraard toch!
U kunt nog stemmen...want wie de nieuwe prins wordt is nu toch steeds duidelijk of niet!

Dus en twijfelt U nog, bekijk dan even de tussenstand.
U kunt ons ook volgen op facebook.

11-01-2016

2016

Wie wordt het

Prins Wim

De Prinsen stand met nog 5 dagen te gaan...

Is Prins Wim begonnen aan een inhaalrace. Met maar liefst een verdubbeling van stemmen door zijn aanhangers neemt hij overtuigend de 2e plaats in terwijl Prins Kevin op 63 stemmen blijft staan. Is dit een teken aan de wand, of zit er nog meer in het vat.
Dit laatste bepalen niet de kandidaten maar U als stemmer, en U kunt nog alles door elkaar gooien...want U weet natuurlijk ZEKER wie de aanstaande prins wordt...of NIET !! dus .
U kunt de tussenstand hier bekijken tussenstand

10-01-2016

2016

Wie wordt het

Prins Kevin

De Prinsen stand...

Kijk even hier en oordeel zelf, iedereen krijgt er regelmatig een stemmetje bij en is de confusie in de stemgelederen compleet.
Feit is wel dat Prins Kevin stabiel als 1e in de poll staat al heeft hij er de laatste dagen nauwelijks/ geen stemmen bij gekregen.
Met nog 6 dagen te gaan is er nog van alles mogelijk, dus leg Uw oren te luister en vraag verder iedereen om je heen om te stemmen, dus .
U kunt de tussenstand hier bekijken tussenstand

10-01-2016

prins

vakantie ?

Prinsen ge(b)roddel 2016...???

Hoort de aanstaande prins bij die personen die zeggen dat ze tijdens de prinsenproclamatie op vakantie zijn?
Dit zijn toch zeer verdachte vakanties of niet.

Graag uitzoeken wie er op vakantie is en doorgeven aan ons via de knop Contact of facebook.

09-01-2016

2016

Wie wordt het

Prins Kevin

De Prinsen stand...

Na de bliksemstart van Prins Kevin begint Prins Wim uit het geheel naar boven te komen gevolgd door Prins Luc en Prins Branco.
Met nog 7 dagen te gaan is er nog van alles mogelijk, dus leg Uw oren te luister en vraag verder iedereen om je heen om te stemmen, dus .
U kunt de tussenstand hier bekijken tussenstand

09-01-2016

prins

Lei ?

Prinsen ge(b)roddel 2016...???

Wist U dat een van de leden van VC de Keescheknup, Lei op de Camp op het prinsen stemlijstje had gezet.... Tja, hier hadden we als team toch wel onze bedenkingen over.
Heeft U verder verdachte/ bijzondere zaken gehoord of gespot in ons dorp van onze kandidaten, laat het ons dan weten via of facebook of Contact.

08-01-2016

2016

Wie wordt het

Prins Kevin

Aanstaande Prins Kevin laat ze'n tanden zien...

Een bliksemstart mogen we het wel noemen, ja...dan hebben we het over Kevin Hofland...amai, zoals ze dat in België zeggen.
Maar liefst 56 van de 68 stemmen kreeg hij achter zijn naam, maar met nog ruim 10 dagen te gaan zijn de anderen nog zeker niet kansloos. Dus 'anderen' de rug krommen en 'avanti'
Stemmen kunt U hier .
U kunt de tussenstand hier bekijken tussenstand

07-01-2016

Mop...

Jantje zat op de peuterschool. En zat in zijn neus te peuteren. De meester zegt:'' Jantje waar zit jij in je neus te peuteren?'' Jantje zegt :'' We zitten toch voor niets in de peuterschool ! " 

06-01-2016

2016

Wie wordt het

Prins Kevin

 

Aanstaande Prins Kevin laat ze'n tanden zien...

Een bliksemstart mogen we het wel noemen, ja...dan hebben we het over Kevin Hofland...amai, zoals ze dat in België zeggen.
Maar liefst 56 van de 68 stemmen kreeg hij achter zijn naam, maar met nog ruim 10 dagen te gaan zijn de anderen nog zeker niet kansloos. Dus 'anderen' de rug krommen en 'avanti'
Stemmen kunt U hier .
U kunt de tussenstand hier bekijken tussenstand

06-01-2015 jubileum

Heemkunde...

Hierbij de heemkunde nieuwsbrief van Januari 2016.
Lees de nieuwsbrief van Januari 2016 meer informatie

06-01-2016

Wie wordt het

2016

Wie wordt de Keescheknupprins 2016?...

Het lang verwachte moment is aangebroken, we kunnen gaan stemmen op de vraag:
"Wie wordt de nieuwe Keescheknupprins 2016"
U kunt Uw stem uitbrengen door op de knop te duwen,
Uw keuze te maken en te versturen via de knop "vote".
U kunt maar een keer per PC stemmen en de stemming stopt op zaterdag 16 januari 2016 om 18.00 uur (daarna kunt niet meer stemmen).
U kunt de tussenstand hier bekijken tussenstand

05-01-2016

Wie wordt het

2016

Wie wordt het?...

Van de leden van de carnavalsvereniging de Keescheknup hebben wij een 12-tal kandidaten doorgekregen, welke wij inmiddels in deze lijst meer informatie hebben verwerkt.

04-01-2016

BingelradeBingelrade Ontmoet

Ontmoet

Samen eten bij Bingelrade Ontmoet...

We kijken terug op een bijzonder geslaagd 2015 wat betreft het samen eten bij Bingelrade Ontmoet. De eerste maaltijd van het nieuwe jaar dient zich al weer aan. Wij nodigen u allen, jong en oud, vriendelijk uit om te komen genieten op 20 januari 2016.
Het menu à € 7,50 luidt als volgt: heldere kippensoep, Limburgse
stoofschotel bestaande uit sucadestuk in Alfa bokbier met pruimen, appelstroop en gebakken schorseneren, gegratineerde aardappels en appelmoes. En als toetje chocolade mousse.
Inloop vanaf 16.30 uur. Wij beginnen met eten om 17.30 uur.
Aanmelden vanaf heden t/m zondag 17 januari bij José Schneiders, Dorpsstraat 193, tel. 046-4423294 of 06-25022136

04-01-2016

Repaircafé...

Op zaterdag 9 januari 2016 wordt het derde repaircafé in ons Ontmoetingscentrum gehouden. Vrijwilligers stellen tussen 10.00 en 14.00 uur hun vakkennis wederom ter beschikking. Het betreft verstelwerk, reparatie van elektrische apparaten, kleine reparaties van fietsen, meubels enz. ledereen is welkom, ook als er niets te repareren valt. U kunt onder het genot van een kop koffie de ongedwongen en gezellige sfeer tijdens de werkzaamheden proeven.

03-01-2016

ZijActief...

Hierbij de ledennieuwsbrief van Januari 2016. meer informatie

03-01-2016

Wie wordt het

2016

Wie wordt het?...

We hebben al 6 kandidaten van de leden van de Keescheknup ontvangen...bekijk de voorlopige kandidatenlijst...meer informatie.

 

Weten we nog de uitslag van 2015 ?...meer informatie.

03-01-2016

Wie wordt het

2016

Wie wordt het?...

...Op zaterdag 16 januari 2016 rond 22.30 uur is het weer zover,
dan kijken alle OntmoetingsCentrum-ogen naar "de Does",
en als het bovenste "plenkske" is weggedraaid, weten we wie de Keescheknup-prins 2016 is..
.

 

U kunt dit jaar weer stemmen wie U denkt dat de nieuwe prins wordt de kandidatenlijst wordt momenteel samengesteld.
Voor het samenstellen van de kandidatenlijst hebben we dit jaar mensen dicht bij het vuur ´leden van carnavalsvereniging de Keescheknup`, gevraagd hun kandidaten voor te dragen.

 

Bekijk de voorlopige kandidatenlijst meer informatie.

02-01-2016  

Ontmoet elkaar in het nieuwe jaar...

ledereen is van harte welkom op zondag 3 januari 2016 van 13.30 tot ca.17.30uur. in het Ontmoetings Centrum te Bingelrade.
Enjoy en Harmonie St.Caecilia zullen deze middag muzikaal opluisteren meer informatie.

01-01-2016  

2016...

Het team van www.bengelder.nl wenst iedereen een goed en vooral gezond 2016.
www.bengelder.nl

01-01-2016

Wie wordt het

2016

Wie wordt het?...

...Op zaterdag 16 januari 2016 rond 22.30 uur is het weer zover,
dan kijken alle OntmoetingsCentrum-ogen naar "de Does",
en als het bovenste "plenkske" is weggedraaid, weten we wie de Keescheknup-prins 2016 is..
.

 

U kunt dit jaar weer stemmen wie U denkt dat de nieuwe prins wordt de kandidatenlijst wordt momenteel samengesteld.
Voor het samenstellen van de kandidatenlijst hebben we dit jaar mensen dicht bij het vuur ´leden van carnavalsvereniging de Keescheknup`, gevraagd hun kandidaten voor te dragen.

01-01-2016  

2016...

Het team van www.bengelder.nl wenst iedereen een goed en vooral gezond 2016.
www.bengelder.nl

 

Bekijk het actuele nieuws van of het nieuwsarchief van

begin pagina

 

Vele van onze bewegende animaties zijn van www.animaties.com