Menu
Menu

Cor Geilen...herinneringen....

Op 14 juli 2015 bracht Cor een boekje uit genaamd "Herinneringen", waarin hij zijn 'herinneringen' schrijft die hij meemaakte tijdens de tweede wereldoorlog. Zijn voorwoord was als volgt.

...Ik ben me er van bewust dat ik tot die groep begin te horen die regelmatig terugdenkt aan het verleden, met als resultaat, herinneringen aan gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens te tweede wereldoorlog.

Ondanks het feit dat ik ten tijde van de oorlog nog erg jong was, kan ik enkele situaties heel goed herinneren. Zij hebben schijnbaar der matige indrukken op het netvlies en in de geest achtergelaten dat het nu geen moeite kost om er iets over op te schrijven...

F.C Geilen.

 

Lees de herinneringen van Cor Geilen in boekvorm...

Heeft U aanvullingen, op- of aanmerkingen, stuur deze dan naar info.bengelder@gmail.com of via de knop

14-07-2015  

De harmoniezaal…

...De grotere jeugd had het voorzien op de munitie die lag opgeslagen in de kelder van de Zaal. Het kwam regelmatig voor dat er kogels waren verdwenen, het verzamelen van kogels door de jeugd was in die tijd de normaalste zaak, ander speelgoed was er namelijk niet...

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

14-07-2015  

De bevrijding…

...Als ik nu in mijn eentje langs de bosrand van de Woander loop dan ruik ik nog de lucht van buskruit en benzine en zie ik huizenhoge stapels lege hulzen waarvan de ladingen hun verwoestende werk hadden gedaan...

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

14-07-2015  

De laatste dagen van de oorlog…

...Enkele dagen later viel er een brief in de bus, "Arbeitseinsatz Deutschland" stond er met grote letters op de voorzijde van de enveloppe. Pap moest zich melden op het NS station van Sittard vanwaar hij op transport zou worden gesteld naar Duitsland. Pogingen om een onderduik adres te vinden en zo de bevrijding af te wachten, mislukten...

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

14-07-2015  

Ons kleine wereldje…

....Ons wereldje was maar klein. Het gehucht Viel, dat was al ver weg. De enkele keer dat je er kwam was op de stang van de fiets van je vader, onderweg naar Doenrade waar Pap bij de familie Mertens de eieren haalde. Of Jabeek waar hij sla plantjes kreeg voor in de tuin... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

14-07-2015  

De kogel door de kerk…

...De zondag na dit voorval beweerde meneer pastoor vanaf de preekstoel dat hij afgelopen woensdagmiddag in de kerk glasgerinkel had gehoord en dat hij zich zorgen maakte over de slechte staat van de glas in lood ramen. Zou het gedreun van het geschut tijdens de nadagen van de oorlog hiervan de oorzaak zijn? Jaren later ontdekte ik zelf tijdens een vervelende preek van pastoor Gorissen een gat in het glas-in-loodraam van de rechter zijbeuk van de kerk, precies onder de oksel van onze lieve Heer. Jo had gelijk, ik had die bewuste Woensdagmiddag in 1945 behoorlijk mis geschoten... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

14-07-2015  

Bidden...

...Bidden was in die tijd een belangrijke factor die wij nu bij bedreiging of angst over het hoofd zien. Nou, ik kan je vertellen dat we tijdens de oorlogsjaren heel wat hebben afgebeden in de kelder, op de knieën op de zachte lemen vloer. Op de plek waar ik altijd zat waren kuiltjes ontstaan waar mijn knieën precies in pasten. Hardop werd er gebeden, want God moest het horen, en ... pastoor Gorissen...

begin pagina begin pagina