Menu
Menu

Oet publikaties và vreuger...Pierre's kanttekeningen......

Nadat het Onderbanken Journaal is opgegaan in de Beekdaeler verdwenen ook de kritische kanttekeningen van geboren Bingelradenaar Pierre Lindner, voormalig raadslid en oprichter van het CDA Onderbanken. Zijn laatste artikelen dateren overigens uit 2014.

Hij publiceerde niet alleen onder zijn naam Pierre Lindner maar onder het synoniem Chlorophieltje

 

Lees Pierre Lindners kanttekeningen pennevruchten in boekvorm...

Heeft U aanvullingen, op- of aanmerkingen, stuur deze dan naar info.bengelder@gmail.com of via de knop

28-06-2009  

Onverantwoord in Onderbanken...

...Onbegrijpelijk en onverantwoord is het echter dat mensen uit een bepaalde “lolligheid” of gewoon omdat ze toch met hun voertuig de afgesloten weg in wilden rijden of om welke reden dan ook, zich vergrijpen aan een verkeersmaatregel en zodoende de veiligheid van medeweggebruikers in gevaar brengen... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

10-05-2010  

Ontgoogeld Onderbanken...

...Vandaag is het buitengebied weer fantastisch mooi. De ondergaande zon werpt haar gouden schijn over de blauwgroene tarwevelden. Je ziet het eerste aardappelstruikje voorzichtig door het bovenste harde lösskorstje priegelen. Heel voorzichtig alsof het de wereld het eerst wil verkennen... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

06-06-2010  

Ontgoogeld Onderbanken...

...De Haagse politiek heeft in een commissievergadering beslist dat, ondanks de onomstotelijk aangetoonde zware geluidsoverlast, Onderbanken deze milieucriminaliteit toch nog een à twee jaar over zich heen moet laten gaan. Twee partijen eisten een direct invliegverbod, anderen dreigden met dat invliegverbod maar wilden AWACS toch nog wat meer tijd geven... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

09-05-2010  

Ontvolkend Onderbanken...

...Niet de CO2 uitstoot, niet de opwarming van de aarde, maar de mateloze groei van het mensdom zal er toe leiden dat over – pakweg – 25 jaar 9 miljard mensen op onze aardbol moeten eten, drinken en wonen. In de laatste 85 jaar, een mensenleven, is de wereldbevolking gegroeid van 2 miljard naar nu bijna 7 miljard aardbewoners in 2010. Een vermeerdering met de factor 3½!!!!! ... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

25-04-2010  

Onmiskenbaar Onderbanken

...Op welk gebied onderscheidt zich nu zo’n Haspengouw van Onderbanken?
Vooral worden daar (Haspengouw) de landschapselementen, zoals bosschages, bermen en onrendabele overhoeken gerespecteerd en als toeristisch element benut. Hier in Onderbanken worden de bermen, graften en struwelen bijna voortdurend belaagd en pleegt men landbouw ten koste van deze laatste waardevolle landschapselementen...
of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

06-04-2009  

Onbevattelijk Onderbanken...

...Inmiddels heeft zich een ware historie rondom deze borden ontwikkeld met als climax dat één van de borden, compleet met paal, reeds meer dan een week is uitgetrokken en in de begroeiing van de berm ligt. Het bord ligt er al zo lang dat het bijna niet meer te zien is in de sneluitlopende bermflora, die daar godzijdank nog niet is gemaaid of kapotgespoten... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

30-04-2022  

Bijzonder bermbeheer in Beekdaelen...

...Tijdens mijn ochtendwandeling op 30 april 2022 door de Onderbankse dreven zie ik tot mijn grote verbazing dat vannacht, vanmorgen of zo pas geleden de openbare bermen in de Grachtweg reeds een “onderhoudsbeurt” hebben gehad. Onderhoudsbeurt betekent: illegaal gemaaid en zo kaal als een biljartlaken... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

11-04-2010  

Overwacht in Onderbanken…

...Alle overheden faalden in het geven van de noodzakelijke bescherming aan de betrokken burgers. Van de gemeentelijke overheid kun je zeggen dat zij net door ons eindeloze onderhandelingsmodel en te fatsoenlijk willen zijn, de dupe werden van scrupelloze, deels ongeïnteresseerde machten. De Provinciale en Nationale overheden speelden het spel met Defensie en de Nato mee, in een ongelijke strijd om Onderbanken het zwijgen op te leggen... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

09-01-2010  

Onbekommerd Onderbanken…

...In de “ voor auto’s en motoren afgesloten” Maastrichterweg moet ik opzij springen voor een rode personenauto. Ik kon de auto niet horen omdat er op dat moment een AWACS vliegtuig zeer laag over bulderde. “Wat heeft die in hemelsnaam hier verloren?” dacht ik kijkend naar het verdwijnend voertuig.... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

11-04-2022  

'Bling bling' & 'Ping ping'...

...Wat te denken van het vermolmde vliegend-hert standbeeld op een rotonde nabij Jabeek. Wereldberoemd!
Wat te denken van het mattenkloppersmonument over de rotonde bij Schinveld? Vanaf de maan te zien! (waar heb ik dat nog meer gehoord?)en vergeet niet de elektronische oversteekhulp langs de T41 ter hoogte van de Streekweg. Een technisch hoogstandje met zonnecellen, dat al jaren niet werkt en schijnveiligheid biedt aan de nietsvermoedende wandelaar. Voorwaar een voorbeeld van geldverspilling zonder weerga...
of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

15-02-2009  

Bermbeheer de ontvolking van Onderbanken…

...Het aantal bijenvolken neemt in zo’n snel tempo af dat zelfs de minister een Deltaplan laat opstellen om deze dramatische achteruitgang te stoppen. Een van de hoofdoorzaken wordt gelegd bij een parasiet, maar een tweede en zeer prominente reden is het jarenlang wegnemen van de natuurlijke voedselbronnen voor de bij zoals, Acaciabomen, wilde kers en vlierbes... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

15-07-2010  

Oorlog en vrede honden uitlaat gebied (2)...

...Toen een dik jaar geleden de blikken- bordjes- oorlog uitbrak, u weet wel over de hondenlosloopgebieden, deed onze lokale overheid alsof haar neus bloedde... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

16-02-2014  

Besturen of betuttelen honden uitlaat gebied (1)...

...Het is toch normaal dat, als je met je hond wandelt en de hond los is, dat je bij de nadering van trimmers, voetgangers, fietsers en ruiters je hond aanlijnt. Daar heb je geen besluit van B&W voor nodig en zeker geen kostbare, idiote blikken bordjes!... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

15-07-2010  

Ongeduldig Onderbanken...

...Echter heel vaak ontstaat ongeduld omdat medemensen, overheden en gezagsdragers laat, te laat, traag of in elk geval trager dan verwacht in actie komen. Zeker als het gaat over beloftes, toegezegd handelen, handhaven en het voorkomen van onomkeerbare situaties... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

13-03-2022  

De tegenpartij...

...Als wij nu naar de huidige politieke toestand in Nederland kijken zou deze angst nog wel eens verklaarbaar kunnen blijken. Een hele hoop verlangens van de gewone burger worden genegeerd zodra de verkiezingen achter de rug zijn en de gevormde politieke meerderheid denkt gedurende hun a.s. regeerperiode vrij spel te hebben om hun (plotselinge) politieke  ambities door te zetten... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

23-03-2014  

Oh kom er eens kijken de akkerspuit...

......De lente is in alle hevigheid losgebarsten. Overal in de natuur zie je activiteiten, die zich weliswaar elk jaar herhalen, maar je toch weer aangenaam blijven verrassen, tenminste als je daar voor open staat.
Jammer genoeg heeft dat ook zijn negatieve kanten.
.. of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

04-05-2014  

En het laatste woord is aan loslopende honden...

...Wist u dat er een Honden Eldorado bestaat? Nee? Werkelijk het bestaat echt, het ligt in Onderbanken! Sinds de invoering van de Hondenlosloopgebieden is er een loslooptoerisme op gang gekomen dat heviger is dan de goudkoorts in de 16e eeuw. Ik zie stadse mevrouwen met een veredelde pollepel (Tennis bal launcher, ja,ja) haar over- gedimensioneerde kampioen keer op keer een tarweveld in jagen om zijn apporteerkwaliteiten tot hemelse hoogten te brengen... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

01-06-2009  

Onbeschermd in Onderbanken het vliegend Hert...

...Het is maandag 1 juni 2009 om 21.35 uur als ik het eerste Vliegend Hert van dit seizoen aantref op het asfalt van de Maastrichterweg in Bingelrade. Deze Tweede Pinksterdag is zonnig en warm geweest en nodigt kennelijk het eerste kapitale mannetje, van zo’n acht centimeter lengte , uit dat te doen waarvoor het zich zes tot acht jaar ontwikkeld heeft, n.l. zich voort te planten. Ik pak het trage insect van boven af met twee vingers beet - uit ontzag voor zijn indrukwekkende kaken – en geef het een plaatsje in het kreupelhout van de graft. Ironisch genoeg staat aan de overkant het door de gemeente geplaatste bord met het opschrift “Pas op! Vliegend hert”. Ja,ja compleet met uitroepteken!... of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

begin pagina begin pagina