Menu
Menu

Oet publikaties và vreuger - Pierre's kanttekeningen...

Nadat het Onderbanken Journaal is opgegaan in de Beekdaeler verdwenen ook de kritische kanttekeningen van geboren Bingelradenaar Pierre Lindner, voormalig raadslid en oprichter van het CDA Onderbanken. Zijn laatste artikelen dateren overigens uit 2014.

Hij publiceerde niet alleen onder zijn naam Pierre Lindner maar onder het synoniem Chlorophieltje

 

Lees Pierre Lindners kanttekeningen pennevruchten in boekvorm...

Heeft U aanvullingen, op- of aanmerkingen, stuur deze dan naar info.bengelder@gmail.com of via de knop

29-11-2009  

Ongecoördineerd Onderbanken...

...Verder doorlopend zag ik ook dat deze paaltjes in de Maastrichterweg, ter hoogte van de Streekweg vervangen waren. Zouden ze alle houten paaltjes door deze nieuwe “bling-bling” dingetjes gaan vervangen en wie betaalt dat? Nogal wiedes, de belastingbetaler van Schinnen of Onderbanken. Maar die hebben niet om deze verkwisting gevraagd, zeker niet nu de gemeente beweert bijna aan de bedelstaf te zijn...

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

 

01-12-2008  

'Hangt u het “Ondernemen” ook zo de strot uit?...

...Voor de manager is alleen geld het doel. In het geval dat je met meerdere mensen gaat werken, heb je op den duur managers nodig die “processen” kunnen aansturen en zorgen dat er geld wordt verdiend. Voor deze managers is geld een doel. Zij zijn dus geen ondernemer!...

08-11-2009  

Ontbladerend Onderbanken…

...De bladval heeft ook een aantal negatieve kanten, althans voor onze gecompliceerde moderne samenleving. Plotseling kunnen locomotieven zo maar hun grip op de glimmende rails verliezen en ziedaar: heel Nederland is ontregeld! De gretige pers vindt dat “Gefundenes Fressen” en opeens staan de kranten vol van filemeldingen, slechtweer waarschuwingen en statistieken wanneer het voor het laatst zo desastreus is geweest...

27-10-2009  

Onuitwisbaar Onderbanken…

...De bleek paarse kardinaalsmuts schijnt te concurreren met de zwart purperen vlierbes en op een onberoerd vennetje drijft mijmerend en praktisch roerloos het eendenkroos. Wat heeft een mens nog meer nodig om zich op zo’n gulden najaarsdag gelukkig te voelen?...

27-10-2009  

Onberoerd Onderbanken 2...

...Vóór de fatale ruilverkaveling was Onderbanken nog min of meer onberoerd. Tijdens de ingrijpende ruilverkaveling van de jaren zestig in de vorige eeuw, werden holle wegen en poelen rigoureus dichtgeschoven en gedempt. In Bingelrade hadden wij zo’n tien stuks grote en kleine poelen, die gebruikt werden als drinkplaatsen voor het vee, maar ook als waterbuffers...

20-10-2009  

Onberoerd Onderbanken 1...

...Vandaag via de Eindstraat, Roerweg, Merkelbeekerweg, Klein Dalkensweg, Veestraat en Etzenrather Mühle weer terug naar huis gewandeld. Prachtig nazomers weer en ik moet zeggen Onderbanken op zijn best!!! Er zijn stukken bij waar machtige eiken nadrukkelijk de contouren van het landschap domineren en aan het einde van de Veestraat zou je zweren dat de omgeving hier jaren onberoerd is gebleven...

03-10-2009  

Onduidelijkheid in Onderbanken...

...Een ding is zeker, wij zitten in een steeds, door grote wereldconcerns, aangedreven en dus doordraaiende carrousel van nieuwe z.g. “onschuldige” bestrijdingsmiddelen, die na een lange gebruikstermijn niet zo “onschuldig” blijken te zijn en vervolgens aarzelend door de overheid verboden worden. De agrarische sector wordt er op aangekeken, maar de aanbieders blijven kennelijk buiten schot...

23-03-2009  

Overpeinzingen...

...Boven de weelderige boomgaarden en bosschages van Bingelrade hangen dikke donkere, van onder opbollende, zelfs gitzwarte, wolken. Je denkt aan fruit, zou de pluk gedaan zijn? Je denkt aan koele knapperige appels, aan harde volzoete peren, vruchten uit eigen streek van de enige nog overgebleven fruitteler...

23-03-2009  

Ontketend Onderbanken...

...Toen ik eind jaren tachtig nog in de gemeenteraad zat, werd door het gemeentebestuur reeds de actie “Ijzerzaag” ingezet om de explosief toegenomen plaatsing van verkeersborden etc. drastisch terug te dringen. Ik moet toegeven dat ik daar weinig van heb gemerkt.
Heden ten dage vermoed ik dat de gemeente waarschijnlijk de actie “Ijzerplaag” is gestart om maar zoveel mogelijk aanduidingen op zo veel mogelijk palen te plaatsen...

05-09-2009  

Onvergankelijk Onderbanken...

...En dan denk ik: Onvergankelijk Onderbanken, ondanks het wisselen der seizoenen, ondanks alle moderniteiten, ondanks AWAC’s, ondanks ruilverkaveling, ondanks sluipverkeer, ondanks vergrijzing, ondanks ontgroening, ondanks alles...

13-06-2010  

Onvoltooid Onderbanken...

...De wereld schijnt in orde in Onderbanken, althans de natuur, met zijn onstuitbare wasdom, laat zich nu op zijn mooist zien. Blauwgroene tarwevelden met de nog jonge aren reeds zichtbaar, de bieten, de aardappelvelden, alles staat er prachtig bij en wordt gecompleteerd door een kudde “Blondes d’aquitaine” vergezeld door een reusachtige stier op de glooiende hellingen aan de Moltweg en Grachtweg. Dat mag ook eens gezegd worden....

23-08-2008  

Onbekend Onderbanken...

...Komend vanaf Klein Doenrade of van Doenrade kijkt men uit over een altijd blauwschijnend wijds beekdal. De poëtische naam Blauwe Vallei zou hier best op zijn plaats zijn. Wie er oog voor heeft, een landschap om in verrukking te geraken. Dat dit voor velen een “terra incognita” is, is niet erg. Boeren, burgers en buitenlui die in deze dreven wonen, voelen zich er doorgaans gelukkig  en genieten met volle teugen van de landelijke rust – AWAC’s niet meegerekend...

27-08-2010  

Onhoudbaar Onderbanken...

...Zelfs oud-Rabo-topman Wijffels, voor vele agrariërs een onverwoestbaar boegbeeld, zegt dat hij ‘gaandeweg tot de conclusie is gekomen dat beginselen waarop de industriële maatschappij is gebaseerd, niet geschikt zijn voor het vervolg van de 21e eeuw’ Dus dat de huidige toestand onhoudbaar is!!! Over de agrariërs zegt hij, dat ze vast zitten in de oude orde en dat ze best wel anders willen, maar dat ze uitgewrongen worden door de markt. Als ontsnapping aan dit systeem wil hij dat de verhouding tussen stad en platteland fundamenteel anders wordt. ‘Waarbij de landbouw duurzaam is, en er meer ruimte komt voor andere activiteiten...

02-08-2010  

Onverklaarbaar in Onderbanken...

...Vorige week verscheen er een komkommerbericht in de provinciale bladen over onverklaarbare vernielingen in Onderbanken. Met name straatmeubilair en borden moeten het in Onderbanken ontgelden en dat levert de armlastige gemeente een kostenpost op van maar liefst € 4000,-- op jaarbasis. Voorwaar een wereldschokkend bericht! Relativerend zou je kunnen zeggen : “So what? Dat kost dan € 0,50 per inwoner!”...

18-06-2009  

Onwezenlijk mooi Onderbanken...

...Wie nu ‘s morgens de moeite neemt om eens door de veldwegen te gaan wandelen, beloont zich zelf met een onwezenlijke ervaring. De witbloeiende aardappelvelden, kleine witte sterretjes op een groen tapijt bijna oneindig golvend tot aan de horizon, de diepgroene tarwezeeën en de zomerblonde gerstpercelen, dat alles omzoomt door diepgroen struweel en stil rustende huizen met rode daken aan de einder...

09-07-2009  

Onvoorstelbaar en ongelofelijk in Onderbanken...

...IKL, ik zou zeggen: U hoeft geen vliegend hert te zoeken in Limburg. Het is er al! In Onderbanken nog wel en dat sinds mensenheugenis! Zelfs ondanks overdreven bomenkap, zelfs ondanks onafgesloten holle wegen, ja ondanks alles!…

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

05-07-2009  

Ontluikend Onderbanken...

Ik sta onder een volop bloeiende zomerlinde. De overdaad van de bleekgele bloesem druipt er letterlijk van af. Duizenden zacht gonzende bijen zijn in de dichte kruin op zoek naar het kostbare nectar, ja dit moet een goeie zomer zijn…

11-07-2010  

Onsamenhangend Onderbanken...

...Maar de vraag kwam bij mij op waarom de gemeente haar agrariërs en andere grondeigenaren niet inzet om het landschap te onderhouden. Nu zie je dat, na aanvang van de maaitermijn van de bermen, hele stukken berm ongemaaid blijven of althans in de ogen van de boeren te laat gemaaid worden...

28-06-2009  

Onverantwoord in Onderbanken...

...Onbegrijpelijk en onverantwoord is het echter dat mensen uit een bepaalde “lolligheid” of gewoon omdat ze toch met hun voertuig de afgesloten weg in wilden rijden of om welke reden dan ook, zich vergrijpen aan een verkeersmaatregel en zodoende de veiligheid van medeweggebruikers in gevaar brengen...

10-05-2010  

Ontgoogeld Onderbanken...

...Vandaag is het buitengebied weer fantastisch mooi. De ondergaande zon werpt haar gouden schijn over de blauwgroene tarwevelden. Je ziet het eerste aardappelstruikje voorzichtig door het bovenste harde lösskorstje priegelen. Heel voorzichtig alsof het de wereld het eerst wil verkennen...

06-06-2010  

Ontgoogeld Onderbanken...

...De Haagse politiek heeft in een commissievergadering beslist dat, ondanks de onomstotelijk aangetoonde zware geluidsoverlast, Onderbanken deze milieucriminaliteit toch nog een à twee jaar over zich heen moet laten gaan. Twee partijen eisten een direct invliegverbod, anderen dreigden met dat invliegverbod maar wilden AWACS toch nog wat meer tijd geven...

09-05-2010  

Ontvolkend Onderbanken...

...Niet de CO2 uitstoot, niet de opwarming van de aarde, maar de mateloze groei van het mensdom zal er toe leiden dat over – pakweg – 25 jaar 9 miljard mensen op onze aardbol moeten eten, drinken en wonen. In de laatste 85 jaar, een mensenleven, is de wereldbevolking gegroeid van 2 miljard naar nu bijna 7 miljard aardbewoners in 2010. Een vermeerdering met de factor 3½!!!!! ...

25-04-2010  

Onmiskenbaar Onderbanken

...Op welk gebied onderscheidt zich nu zo’n Haspengouw van Onderbanken?
Vooral worden daar (Haspengouw) de landschapselementen, zoals bosschages, bermen en onrendabele overhoeken gerespecteerd en als toeristisch element benut. Hier in Onderbanken worden de bermen, graften en struwelen bijna voortdurend belaagd en pleegt men landbouw ten koste van deze laatste waardevolle landschapselementen...

06-04-2009  

Onbevattelijk Onderbanken...

...Inmiddels heeft zich een ware historie rondom deze borden ontwikkeld met als climax dat één van de borden, compleet met paal, reeds meer dan een week is uitgetrokken en in de begroeiing van de berm ligt. Het bord ligt er al zo lang dat het bijna niet meer te zien is in de sneluitlopende bermflora, die daar godzijdank nog niet is gemaaid of kapotgespoten...

30-04-2022  

Bijzonder bermbeheer in Beekdaelen...

...Tijdens mijn ochtendwandeling op 30 april 2022 door de Onderbankse dreven zie ik tot mijn grote verbazing dat vannacht, vanmorgen of zo pas geleden de openbare bermen in de Grachtweg reeds een “onderhoudsbeurt” hebben gehad. Onderhoudsbeurt betekent: illegaal gemaaid en zo kaal als een biljartlaken...

11-04-2010  

Overwacht in Onderbanken…

...Alle overheden faalden in het geven van de noodzakelijke bescherming aan de betrokken burgers. Van de gemeentelijke overheid kun je zeggen dat zij net door ons eindeloze onderhandelingsmodel en te fatsoenlijk willen zijn, de dupe werden van scrupelloze, deels ongeïnteresseerde machten. De Provinciale en Nationale overheden speelden het spel met Defensie en de Nato mee, in een ongelijke strijd om Onderbanken het zwijgen op te leggen...

09-01-2010  

Onbekommerd Onderbanken…

...In de “ voor auto’s en motoren afgesloten” Maastrichterweg moet ik opzij springen voor een rode personenauto. Ik kon de auto niet horen omdat er op dat moment een AWACS vliegtuig zeer laag over bulderde. “Wat heeft die in hemelsnaam hier verloren?” dacht ik kijkend naar het verdwijnend voertuig....

11-04-2022  

'Bling bling' & 'Ping ping'...

...Wat te denken van het vermolmde vliegend-hert standbeeld op een rotonde nabij Jabeek. Wereldberoemd!
Wat te denken van het mattenkloppersmonument over de rotonde bij Schinveld? Vanaf de maan te zien! (waar heb ik dat nog meer gehoord?)en vergeet niet de elektronische oversteekhulp langs de T41 ter hoogte van de Streekweg. Een technisch hoogstandje met zonnecellen, dat al jaren niet werkt en schijnveiligheid biedt aan de nietsvermoedende wandelaar. Voorwaar een voorbeeld van geldverspilling zonder weerga...

15-02-2009  

Bermbeheer de ontvolking van Onderbanken…

...Het aantal bijenvolken neemt in zo’n snel tempo af dat zelfs de minister een Deltaplan laat opstellen om deze dramatische achteruitgang te stoppen. Een van de hoofdoorzaken wordt gelegd bij een parasiet, maar een tweede en zeer prominente reden is het jarenlang wegnemen van de natuurlijke voedselbronnen voor de bij zoals, Acaciabomen, wilde kers en vlierbes...

15-07-2010  

Oorlog en vrede honden uitlaat gebied (2)...

...Toen een dik jaar geleden de blikken- bordjes- oorlog uitbrak, u weet wel over de hondenlosloopgebieden, deed onze lokale overheid alsof haar neus bloedde...

16-02-2014  

Besturen of betuttelen honden uitlaat gebied (1)...

...Het is toch normaal dat, als je met je hond wandelt en de hond los is, dat je bij de nadering van trimmers, voetgangers, fietsers en ruiters je hond aanlijnt. Daar heb je geen besluit van B&W voor nodig en zeker geen kostbare, idiote blikken bordjes!...

15-07-2010  

Ongeduldig Onderbanken...

...Echter heel vaak ontstaat ongeduld omdat medemensen, overheden en gezagsdragers laat, te laat, traag of in elk geval trager dan verwacht in actie komen. Zeker als het gaat over beloftes, toegezegd handelen, handhaven en het voorkomen van onomkeerbare situaties...

13-03-2022  

De tegenpartij...

...Als wij nu naar de huidige politieke toestand in Nederland kijken zou deze angst nog wel eens verklaarbaar kunnen blijken. Een hele hoop verlangens van de gewone burger worden genegeerd zodra de verkiezingen achter de rug zijn en de gevormde politieke meerderheid denkt gedurende hun a.s. regeerperiode vrij spel te hebben om hun (plotselinge) politieke  ambities door te zetten...

23-03-2014  

Oh kom er eens kijken de akkerspuit...

......De lente is in alle hevigheid losgebarsten. Overal in de natuur zie je activiteiten, die zich weliswaar elk jaar herhalen, maar je toch weer aangenaam blijven verrassen, tenminste als je daar voor open staat.
Jammer genoeg heeft dat ook zijn negatieve kanten.
..

04-05-2014  

En het laatste woord is aan loslopende honden...

...Wist u dat er een Honden Eldorado bestaat? Nee? Werkelijk het bestaat echt, het ligt in Onderbanken! Sinds de invoering van de Hondenlosloopgebieden is er een loslooptoerisme op gang gekomen dat heviger is dan de goudkoorts in de 16e eeuw. Ik zie stadse mevrouwen met een veredelde pollepel (Tennis bal launcher, ja,ja) haar over- gedimensioneerde kampioen keer op keer een tarweveld in jagen om zijn apporteerkwaliteiten tot hemelse hoogten te brengen...

01-06-2009  

Onbeschermd in Onderbanken (1)het vliegend Hert...

...Het is maandag 1 juni 2009 om 21.35 uur als ik het eerste Vliegend Hert van dit seizoen aantref op het asfalt van de Maastrichterweg in Bingelrade. Deze Tweede Pinksterdag is zonnig en warm geweest en nodigt kennelijk het eerste kapitale mannetje, van zo’n acht centimeter lengte , uit dat te doen waarvoor het zich zes tot acht jaar ontwikkeld heeft, n.l. zich voort te planten. Ik pak het trage insect van boven af met twee vingers beet - uit ontzag voor zijn indrukwekkende kaken – en geef het een plaatsje in het kreupelhout van de graft. Ironisch genoeg staat aan de overkant het door de gemeente geplaatste bord met het opschrift “Pas op! Vliegend hert”. Ja,ja compleet met uitroepteken!...

 

Lees Pierre Lindners kanttekeningen pennevruchten in boekvorm...

begin pagina begin pagina